Projektai

Kalendorius
[mec-calendar layout="small" style="double_border"]

„Regiono MVĮ subjektų konkurencingumo skatinimas“

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai pasirašė sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Regiono MVĮ subjektų konkurencingumo skatinimas“ Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-02-0018 įgyvendinimo.

Projekto santrauka

logo es ppar


3LoE (2020-2024)

„Trijų pakopų profesinio meistriškumo centrai: kvalifikacijos, verslumas ir inovacijos Žaliosios ekonomikos kontekste (3LoE)“

Projekto santrauka

Capture 1Erasmus logo

Projekto 3LoE renginiai vyko Panevėžyje

Vyko tarptautinio projekto 3LoE mokymai


ICARO (2018-2021)

„Inovatyvios kvalifikacijos statybų sektoriaus technologinėms ir organizacinėms inovacijoms (Innovative qualifications for technological and organizational innovation in building sector)“

icaro DEF 2Erasmus logo

Pirmasis ICARO projekto partnerių susitikimas Romoje

Antrasis ICARO projekto partnerių susitikimas Vilniuje

Svečiai iš Italijos susipažino su Panevėžio profesinio mokymo įstaigomis ir rūmų projektine veikla

ICARO projekto veiklos pristatytos profesijos mokytojams

Trečiasis nuotolinis projekto partnerių susitikimas

ICARO projektas artėja prie pabaigos

Projekto naujienlaiškiai: 1234, 5.

Projekto metu atliktų tyrimų rezultatai: 12.

Kvietimas į baigiamąją ICARO konferenciją

Baigiamasis ICARO projekto renginys

ICARO projekto video: 12


ICC4VET (2017-2020)

„Pramonės sektoriui skirtų dvietapių profesinio mokymo centrų sukūrimas (Establishment of two-stage industry competence centers of vocational education and training)“

ICC4VET Logo smallErasmus logo

Panevėžio PPAR kaip partneris dalyvauja projekte „Pramonės sektoriui skirtų dvietapių profesinio mokymo centrų sukūrimas“

Gdanske – Baltijos jūros akademijos vykdomo projekto partnerių susitikimas

Panevėžio PPAR vykdomos projektinės veiklos – profesinio rengimo įstaigų moksleiviams

Projekto partnerių susitikimas Hamburge

Rygoje vyko projekto ICC4VET renginiai

Svečiai iš Italijos susipažino su Panevėžyje veikiančiomis profesinio mokymo įstaigomis

Mokymai moksleiviams bei įmonių darbuotojams vykdant projektą ICC4VET


WWW&CE (2019-2021)

„Vandens, panaudoto vandens ir atliekų valdymas, technologijos bei žiedinė ekonomika (Management and Technologies of Water, Waste Water and Circular Economy)“

aaaa 1Erasmus logo

Vandens, panaudoto vandens ir atliekų vadyba ir technologijos bei žiedinė ekonomika

Svečiai iš Italijos susipažino su Panevėžyje veikiančiomis profesinio mokymo įstaigomis

Projekto WWW&CE spaudos konferencija

Projekto WWW&CE pranešimas spaudai

Projekto WWW&CE pristatomasis video, pradėjus programų testavimą

Panevėžio PPAR pradėjo testuoti projekto mokymo programas

Organizuotas seminaras verslininkams „Žiedinė ekonomika – galimybės verslui“

Įvyko pirmasis „Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos – Kelrodis“  koordinacinės grupės narių susitikimas

Tęsiamas tarptautinis projektas „Vandens, nuotekų, atliekų vadyba ir technologijos bei žiedinė ekonomika“

Dualinis universitetinis mokymas bakalauras-meistras

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Vilniaus Gedimino technikos universitetas kartu su Vokietijos Hanza parlamentu pradėjo bendro projekto „Dvigubo bakalauro laipsnio, įgyjant integruotą bakalauro ir meistro profesijos laipsnį“ projektavimą bei įgyvendinimą.

Hanza parlamentas vienija 45 Prekybos, pramonės ir amatų rūmus, universitetus bei kitas verslą skatinančias organizacijas iš 10 Baltijos jūros regiono valstybių bei Ukrainos, Baltarusijos ir Vengrijos. Hanza Parlamentas savo strategiją grindžia įvairiapuse smulkiųjų ir vidutiniųjų verslo įmonių bei amatų plėtra, rengiant ir tobulinant jaunus kvalifikuotus specialistus, vadovus bei verslininkus.

Naujai kuriamos studijų programos „Elektros inžinierius – meistras“ esmė – asmuo, baigęs studijas aukštojoje mokykloje, įgaus bakalauro lygio teorines žinias, o taip pat bus pilnai pasiruošęs dirbti meistru. Tam tikslui siekiama sukurti visai kitokią studijų programos struktūrą: per visą studijų aukštojoje mokykloje laiką studentas 50 proc. jo praleis betarpiškai aukštojoje mokykloje išklausydamas visus bakalauro lygmenį  atitinkančius Elektros inžinerijos specialybės teorinius kursus ir 50 proc. laiko praleis įmonėje, dirbančioje pagal jo studijų specifiką ir  atlikdamas įvairias praktikas. Tokiu būdu jis įgaus meistrui būtinus įgūdžius.

Šis studijų modelis įmonėms, dalyvaujančioms projekte, tai yra toms įmonėms, kuriuose studentai atliks praktikas, atvers naujas galimybes sau parengti kvalifikuotus specialistus, kurie po aukštosios mokyklos baigimo iš karto, be kokio nors papildomo pasirengimo, galės savarankiškai dirbti meistro pareigose. Dėka ilgalaikių praktikų šie specialistai jau bus prisitaikę prie įmonės specifikos, darbo pobūdžio ir pan. Busimieji darbuotojai bus naudingi ir ta prasme, kad galės parengti bakalauro baigiamajį darbų įmonei rūpimais klausimais ir pateigti konkrečių pasiūlymų padėčiai gerinti.

Capture 1


plakatas vie%C5%A1inti

PRAKTIKA – STUDIJŲ KOKYBĖS GARANTAS (2018-2019)

Panevėžio PPAR ir Panevėžio kolegija pradėjo įgyvendinti daugiau nei 300 tūkst. eurų vertės projektą

Kartu su Panevėžio kolegija Panevėžio PPAR dalyvauja ES projektuose


PLAKATAS

PANEVĖŽIO PPAR RENGINIAI EKSPORTUI PLĖSTI (2018-2020)

2020 metų gegužės mėnesį sėkmingai užbaigtas dvejus metus vykdytas projektas Nr.03.2.1-LVPA-K-801-03-0002 ,,Panevėžio PPAR renginiai eksportui plėsti“.

Pagal projektą įvykdytos 9 verslo misijos į Prancūziją, Vokietiją, JAV, Kanadą, Japoniją, Kiniją, Turkiją, PAR ir Belgiją,  kuriose dalyvavo 37 tiesioginiai naudos gavėjai vietoj planuotų 31. Pasiekta projekto vertė 374,7 tūkst. EUR.

Pasirašyta iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Panevėžio PPAR renginiai eksportui plėsti“ sutartis


Viesinimas 2

TIKSLAS – KŪRYBA – EKSPORTAS – NAUDA (2018-2021)

Pasirašyta dar viena sutartis dėl projekto „Tikslas-Kūryba-Eksportas-Nauda“ įgyvendinimo

Metus septynios Panevėžio įmonės pradeda paroda Amerikoje

Panevėžio PPAR nariai dalyvavo parodoje JAV


logo es ppar

PRAKTINIŲ PARDAVIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS (2019-2021)

Pradedamas įgyvendinti projektas „Praktinių pardavimo įgūdžių tobulinimas  Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0001

Mokymai pagal projektą „Praktinių pardavimo įgūdžių tobulinimas“ tęsiasi


AB „LIETKABELIO“ DARBUOTOJŲ MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Panevėžio PPAR dalyvauja akcinės bendrovės „Lietkabelis“ vykdomame ES fondų finansuojamame projekte AB „Lietkabelio“ darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas“ pagal priemonę “Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Siekiant didinti AB „Lietkabelis“ konkurencingumą, projekte numatoma kompleksiškai patobulinti įmonės specialistų profesines kompetencijas bei pakelti įmonės darbininkų kvalifikaciją. Apmokyti specialistai įgis naujas arba patobulins jau turimas kompetencijas, jų įvertinimą organizuos Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai.


TARPTAUTINĖ PATIRTIS PEREINANT PRIE MODULINĖS VIRĖJO MOKYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO (II ETAPAS)

Panevėžio PPAR dalyvauja Erasmus+ profesinio mokymo KA1 projekte „Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo (II etapas)“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060294.

Konsorciumą sudaro kelios profesinio rengimo įstaigos, įmonės bei Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Projekto tikslas – didinti gastronomijos srities absolventų įsidarbinimo galimybes, stiprinant profesinio mokymo specialistų pasirengimą dėstant pagal modulinę virėjo mokymo programą.

Projekto veiklos: virėjo mokymo programos profesijos mokytojų ir darbdavių atstovų VET-STA vizitai į Ispaniją ir Švediją; virėjo mokymo programos absolventų ErasmusPro mobilumo vizitai į Italiją ir atvykstamieji VET-TAA virtuvių šefų vizitai į Lietuvą iš Ispanijos ir Švedijos.

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content