Įvykdyti projektai

Kalendorius
[mec-calendar layout="small" style="double_border"]

2023 m. rugsėjo mėn. 2023 metais rugsėjo mėn. įvykdytas projektas ekonomikos forumas „Utena 2023. Geopolitiniai sukrėtimai ir jų poveikis energetikos sektoriui bei regionų ekonomikai“ pagal Utenos savivaldybės priemonę „Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektai“. Projektas įgyvendintas Utenos rajono savivaldybės ir rūmų lėšomis. Projekto įgyvendinimo partneris IQ žurnalas. Plačiau apie projektą čia.


2022 – 2023 m. pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ įvykdytas projektas „Panevėžio PPAR priemonės, skirtos eksportui plėsti“ (Nr.03.2.1-LVPA-K-801-06-002.). MVĮ dalyvavo 2 tarptautinėse parodose Prancūzijoje ir 6 verslo misijose Ispanijoje, Japonijoje, Singapūre, Australijoje, JAV ir Islandijoje. Projektas įgyvendintas be partnerių. Apie projektą skaitykite čia.


2021 – 2022 m. pagal priemonę „Komunikacija apie ES investicijas” įvykdytas projektas „Regiono MVĮ subjektų konkurencingumo skatinimas“ (Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-02-0018) / „Promotion of Competitiveness of Regional SMEs” (No. 12.0.1-CPVA-K-204-02-0018). Projektas įgyvendintas be partnerių. Apie projektą skaitykite čia.


2019 – 2022 m. įvykdytas programos Erasmus + projektas „Vandens, panaudoto vandens ir atliekų valdymas, technologijos bei žiedinė ekonomika” (WWW&CE) / „Management and Technologies of Water, Waste Water and Circular Economy” (WWW&CE). Projekto koordinatorius – Hansa Parlamentas (Vokietija), 10 partnerių iš Lietuvos, Vengrijos, Lenkijos, Danijos, Norvegijos ir Suomijos. Apie projektą skaitykite čia.


2021 m. įvykdytas Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Alanijos prekybos ir pramonės rūmų projektas „Moterų aktyvumo ir verslumo skatinimas“. Projektas iš dalies finansuotas Lietuvos Respublikos ambasados Turkijoje lėšomis.


2019 – 2021 m. pagal priemonę „Kompetencijos LT“ įvykdytas projektas „Praktinių pardavimo įgūdžių tobulinimas“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0001)/ „Development of Practical Sales Skills” (No. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0001). Projektas įgyvendintas be partnerių.


2018 – 2021 m. pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ įvykdytas projektas „Tikslas – Kūryba – Eksportas – Nauda“ (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-04-0002)/ „Goal-Creative work-Export-Benefit” (No. 03.2.1-LVPA-K-801-04-0002).  7-ios kūrybinių industrijų sektoriaus įmonės dalyvavo 6 tarptautinėse parodose JAV, Vokietijoje ir Prancūzijoje. Projektas įgyvendintas be partnerių.


2017 – 2020 m. įvykdytas programos Erasmus + projektas „Pramonės sektoriui skirtų dvietapių profesinio mokymo centrų sukūrimas“ (ICC4VET ) /”Establishment of Two-stage Industry Competence Centers of Vocational Education and Training” (ICC4VET ). Projekto koordinatorius – Baltijos jūros šalių akademija (Vokietija), partneriai: 3 profesinio mokymo institucijos ir 3 Prekybos, pramonės ir amatų rūmai iš Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos bei Lietuvos.


2018 – 2020 m. įvykdytas programos Erasmus + projektas „Inovatyvios kvalifikacijos statybų sektoriaus technologinėms ir organizacinėms inovacijoms“ (ICARO) / „Innovative Qualifications for Technological and Organizational Innovation in Building Sector (ICARO). Projekto koordinatorius – Italijos statybų sektoriaus profesinį mokymą kuruojanti FORMEDIL, projekto partneriai iš Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Belgijos: FLC Madrid, FLC Asturias, Vilniaus statybininkų rengimo centras, Panevėžio PPAR, Alma Mather Studiorum Bolonijos universitetas, mokymo centras IIPLE iš Bolonijos, Europos architektų sąjunga iš Briuselio.


2018 – 2020 m. pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ įvykdytas projektas „Panevėžio PPAR renginiai eksportui plėsti“ ( Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-03-0002) / „Export Promotion Measures by Panevezys CCIC” (No. 03.2.1-LVPA-K-801-03-0002). Surengtos 9 Verslo misijos, kuriose dalyvavo daugiau kaip 30 MVĮ. Projektas įgyvendintas be partnerių.


2017 – 2019 m. pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas” įvykdytas projektas „Praktika – studijų kokybės garantas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0011) / „Traineeship – Guarantee of High-quality Studies” (No. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0011). Projektas įgyvendintas su partneriu – Panevėžio kolegija.


2015 – 2017 m. pagal priemonę „Naujos galimybės 1“ įvykdytas projektas „Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų eksporto skatinimo iniciatyvos“ (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-01-0016). Pagal projektą per dvejus metus suorganizuota 10 Verslo misijų ir dalyvauta 8  tarptautinėse parodose/mugėse. Projektas įgyvendintas be partnerių.


2014-2015 m. pagal priemonę „Asistentas-4” įvykdytas projektas „Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose“ (Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-029). Projektas įgyvendintas su partneriais: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuvos verslo kolegija.


2013-2014 m. įvykdytas Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Vieningos verslumo skatinimo sistemos ir tinklo sukūrimas tvariam verslo bendradarbiavimui Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (B2B)”.


2012-2013 m. pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse” įvykdytas projektas „Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Panevėžio profesinių sąjungų koordinacinės tarybos socialinės partnerystės stiprinimas, siekiant skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti partnerių narius ir visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą“ (Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-01-003).


2009-2012 m. įvykdytas Baltijos jūros šalių  regiono programos projektas „Kvalifikacija, inovacijos, bendradarbiavimas ir vyraujančios veiklos sritys smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse Baltijos jūros šalių regione” „BSR  QUICK“. Projektas įgyvendintas su 39 partneriais.

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content