Įvykdyti projektai

 

2021 m. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Alanijos prekybos ir pramonės rūmų projektas „Moterų aktyvumo ir verslumo skatinimas“. iš dalies finansuotas Lietuvos Respublikos ambasados Turkijoje lėšomis.


2021 m. pagal priemonę „Kompetencijos LT“ 2019 metais įvykdytas projektas „Praktinių pardavimo įgūdžių tobulinimas“. Projektas vykdytas be partnerių.


2021 m. pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, vykdytas projektas „Tikslas-Kūryba-Eksportas-Nauda“.  7-ios kūrybinių industrijų sektoriaus įmonės dalyvavo 6 tarptautinėse parodose JAV, Vokietijoje ir Prancūzijoje. Projektas įgyvendintas be partnerių.


2020 m. ICC4VET „Establishment of two-stage industry competence centers of vocational education and training – „Pramonės sektoriui skirtų dvietapių profesinio mokymo centrų sukūrimas“. Projekto koordinatorius – Baltijos jūros šalių akademija (Vokietija), partneriai: 3 profesinio mokymo institucijos ir 3 Prekybos, pramonės ir amatų rūmai iš Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos bei Lietuvos.


2020 m. ICARO „Innovative qualifications for technological and organizational innovation in building sector – „Inovatyvios kvalifikacijos statybų sektoriaus technologinėms ir organizacinėms inovacijoms“. Projekto koordinatorius – Italijos statybų sektoriaus profesinį mokymą kuruojanti FORMEDIL, projekto partneriai iš Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Belgijos: FLC Madrid, FLC Asturias, Vilniaus statybininkų rengimo centras, Panevėžio PPAR, Alma Mather Studiorum Bolonijos universitetas, mokymo centras IIPLE iš Bolonijos, Europos architektų sąjunga iš Briuselio.


2020 metais pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, įvykdytas projektas „Panevėžio PPAR renginiai eksportui plėsti“. Projektas vykdytas be partnerių, surengtos 9 Verslo misijos, kuriose dalyvavo daugiau kaip 30 MVĮ.


2019 metais įvykdytas projektas „Praktika – studijų kokybės garantas“, įgyvendintas su partneriu – Panevėžio kolegija.


2017 m. sėkmingai užbaigtas projektas „Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų eksporto skatinimo iniciatyvos“. Pagal projektą per dvejus metus suorganizuota 10 Verslo misijų ir dalyvauta 8  tarptautinėse parodose/mugėse.


2014-2015 m. „Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose“. Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-029.


2013-2014 m. „Vieningos verslumo skatinimo sistemos ir tinklo sukūrimas tvariam verslo bendradarbiavimui Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (B2B)“ Interreg projektas.


2012-2013 m. projektas „Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Panevėžio profesinių sąjungų koordinacinės tarybos socialinės partnerystės stiprinimas, siekiant skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti partnerių narius ir visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą“ VP1-1.1-SADM-02-K-01-003.


2009-2012 m. Panevėžio PPAR  partneris projekte „Kvalifikacija, inovacijos, bendradarbiavimas ir vyraujančios veiklos sritys smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse Baltijos jūros šalių regione” „BSR  QUICK“. Viso 39 partneriai. Lyderis partneris Hansa Parlamentas (Vokietija).

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content