Kaip tapti nariu?

Kalendorius
[mec-calendar layout="small" style="double_border"]

Rūmų nariais gali būti visų rūšių įmonės, įregistruotos Lietuvos Respublikos įmonių rejestre, fiziniai asmenys, turintys įstatymų nustatyta tvarka leidimus užsiimti ekonomine veikla, taip pat švietimo, mokslo ir studijų institucijos.

Į Rūmų narius priimama pagal teritorinį principą, atsižvelgiant į įmonės, organizacijos ar fizinio asmens teisinės registracijos vietą. Įmonės ir fiziniai asmenys, norėdami tapti kito regiono Rūmų nariais, pirmiausia privalo įstoti į savo regiono Rūmus. Įmonės ir fiziniai asmenys priimami į narius Rūmų tarybos sprendimu.

Įmonė ar fizinis asmuo, norintis tapti Rūmų nariu užpildo nustatytos formos prašymą ir anketą bei pateikia įmonės registravimo pažymėjimo (fizinis asmuo – leidimo užsiimti komercine-ūkine veikla) nuorašą.

Nario prašymas Nario anketa

 

Užpildytas prašymo ir anketos formas galima pristatyti į Panevėžio PPAR arba atsiųsti skenuotas el. paštu edita.kvederaite@ccic.lt. Iškilus klausimams dėl narystės skambinkite tel. +370 687 09632.

    Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

    Panevėžys, Lietuva
    Pirmadienis - Penktadienis
    (8:00 - 17:00)
    Skip to content