Taryba

Kalendorius
[mec-calendar layout="small" style="double_border"]

Rūmų taryba, veikianti pagal Generalinės asamblėjos patvirtintą Rūmų tarybos darbo reglamentą, vadovauja Rūmų veiklai tarp Generalinių asamblėjų. Rūmų tarybą ketveriems metams renka Generalinė asamblėja iš Rūmų narių įgaliotų atstovų tarpo. Renkant tarybą, kiekvienas Rūmų narių įgaliotas atstovas turi po vieną sprendžiamąjį balsą, balsuojant už kiekvieną kandidatą. Į Rūmų tarybą išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai.

Rūmų taryba nustato stojamojo ir metinio Rūmų nario mokesčių dydžius ir mokesčių mokėjimo tvarką, tvirtina kainas ir tarifus už teikiamas paslaugas, priima sprendimus dėl Rūmų filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo, tvirtina Rūmų filialų nuostatus, administracijos darbo reglamentą bei atlieka kitas svarbias funkcijas, neprieštaraujančias LR prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymui. Rūmų prezidentui pasiūlius, ketveriems metams skiria ar atšaukia Rūmų administracijos vadovą – Rūmų generalinį direktorių. Taip pat pateikia Generalinei asamblėjai siūlymus dėl prezidento, vice prezidentų bei revizinės komisijos pirmininko kandidatūrų.

PANEVĖŽIO PPAR TARYBOS NARIAI

Prezidentas Sigitas Gailiūnas, AB „Lietkabelis“ (įeina į sudėtį, kaip išrinktas prezidentas)

Kazimieras Antanynas (Panevėžio kredito unija)

Nerijus Gvazdauskas (UAB „Panevėžio bičiulis“)

Rimantas Maženis (R. Maženio ind. įmonė)

Tomas Stonkus (UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“)

Rimantas Šiaučiūnas (UAB „Duventa“)

Vytautas Gruzdas (UAB „Aušvita“)

Marius Goštautas (UAB „Auresa“)

Dainius Janėnas (UAB „Nafėnas“)

Marius Lukianas („Luminor“ bankas)

Dainius Melaika (UAB „Kredora“)

Rimgaudas Kilas (AB „Rokiškio mašinų gamykla“)

Renaldas Pelanis (UAB „Specagra“)

Algirdas Sabalys (A. Sabalio įmonė)

Dalius Trumpa (AB „Rokiškio sūris“)

Sonata Veršelienė (MB „Pramogų ir paslaugų grupė“)

Raimondas Gražys (UAB „Hoda“)

Santa Vaškevičienė (UAB „Beržų verslo centras“)

Gediminas Vadopalas (G. Vadopalo automobilių remonto dirbtuvė)

Aušrinė Poškienė (Biržų kredito unija)

Ugnė Matelienė („Medaus ūkis“)

Kristina Vezbergaitė (advokatė)

Vidmantas Žukauskas (UAB „Panevėžio butų ūkis“)

Vida Maišėnienė (UAB „Vidista“)

Tomas Prūsas (UAB „Harju Ekelter“)

Arūnas Vaitaitis (Garbės tarybos narys).

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content