Taryba

Kalendorius
[mec-calendar layout="small" style="double_border"]

Rūmų taryba, veikianti pagal Generalinės asamblėjos patvirtintą Rūmų tarybos darbo reglamentą, vadovauja Rūmų veiklai tarp Generalinių asamblėjų. Rūmų tarybą ketveriems metams renka Generalinė asamblėja iš Rūmų narių įgaliotų atstovų tarpo. Renkant tarybą, kiekvienas Rūmų narių įgaliotas atstovas turi po vieną sprendžiamąjį balsą, balsuojant už kiekvieną kandidatą. Į Rūmų tarybą išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai.

Rūmų taryba nustato stojamojo ir metinio Rūmų nario mokesčių dydžius ir mokesčių mokėjimo tvarką, tvirtina kainas ir tarifus už teikiamas paslaugas, priima sprendimus dėl Rūmų filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo, tvirtina Rūmų filialų nuostatus, administracijos darbo reglamentą bei atlieka kitas svarbias funkcijas, neprieštaraujančias LR prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymui. Rūmų prezidentui pasiūlius, ketveriems metams skiria ar atšaukia Rūmų administracijos vadovą – Rūmų generalinį direktorių. Taip pat pateikia Generalinei asamblėjai siūlymus dėl prezidento, vice prezidentų bei revizinės komisijos pirmininko kandidatūrų.

PANEVĖŽIO PPAR TARYBOS NARIAI

 1. Prezidentas Sigitas Gailiūnas, AB „Lietkabelis“ (įeina į sudėtį, kaip išrinktas prezidentas)
 2. Kazimieras Antanynas, Panevėžio kredito unija
 3. Vytautas Gruzdas, UAB „Aušvita“
 4. Marius Goštautas, UAB „Auresa“
 5. Nerijus Gvazdauskas, UAB „Panevėžio bičiulis“
 6. Dainius Janėnas, UAB „Naftėnas“
 7. Rimgaudas Kilas, AB „Rokiškio mašinų gamykla“
 8. Audronė Kisielienė, UAB „Radviliškių kaimo kepykla“
 9. Marius Lukianas, Luminor bankas
 10. Rimantas Maženis, R. Maženio įm. „TikTas“
 11. Dainius Melaika, UAB „Kredora“
 12. Renaldas Pelanis, UAB „Specagra“
 13. Tomas Prūsas, UAB „Harju Elekter“
 14. Algirdas Sabalys, A. Sabalio įm.
 15. Bronius Sadula 
 16. Tomas Stonkus, UAB „Kalnaplio – Tauro grupė“
 17. Rimantas Šiaučiūnas, UAB „Duventa“ (Utena)
 18. Dalius Trumpa, AB „Rokiškio sūris“
 19. Arūnas Vaitaitis 
 20. Sonata Veršelienė
 21. Kristina Vezbergaitė, advokatė

 

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content