Generalinė asamblėja

Kalendorius
[mec-calendar layout="small" style="double_border"]

Generalinė asamblėja, kuri yra visuotinis Rūmų narių dalyvių susirinkimas, yra aukščiausiasis Rūmų organas. Rūmų generalinė asamblėja nustato Rūmų veiklos kryptis, formuoja specializuotus komitetus, priima, keičia ir papildo Rūmų įstatus, tvirtina Rūmų biudžetą bei atlieka kitas Rūmams svarbias funkcijas. Taip pat ji yra atsakinga už Rūmų prezidento, Revizijos komisijos pirmininko, Rūmų tarybos bei jų narių išrinkimą ar atšaukimą ketveriems metams, jų ataskaitų tvirtinimą.

Generalinei asamblėjai pirmininkauja Rūmų prezidentas arba dalyvaujančių Rūmų narių išrinktas Generalinės asamblėjos pirmininkas. Kiekvienas Rūmų narys Generalinėje asamblėjoje turi po vieną sprendžiamąjį balsą. Generalinė asamblėja šaukiama ne rečiau kaip kartą per keturis metus. Neeilinė Generalinė asamblėja gali būti šaukiama daugiau kaip pusės visų Rūmų narių arba Rūmų tarybos iniciatyva.

Artimiausia Generalinė asamblėja vyks 2023 m. lapkričio 27 d.

Kvietimas į renginį.

Susipažinti su ataskaita galite čia: https://docs.google.com/presentation/d/1auhk39Fd-OMd8WvD6vjaMLBKaa72DjeB/edit?usp=drive_link&ouid=117654154683240922910&rtpof=true&sd=true

 

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content