Nario mokesčio mokėjimo tvarka

  • Pradžia
  • Nario mokesčio mokėjimo tvarka
Kalendorius
[mec-calendar layout="small" style="double_border"]

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarka:

1. Gavus naujo Panevėžio PPAR nario prašymą ir užpildytą anketą, išrašomas Pranešimas, kuriame nurodomi įmonės rekvizitai, stojamasis nario mokestis bei pirmoji nario mokesčio įmoka. Pranešimas išsiunčiamas Panevėžio PPAR nario anketoje nurodytu el. adresu per apskaitos programą FINAS.

2. Stojamasis ir nario mokestis skaičiuojamas pagal Panevėžio PPAR 2023-02-13 d. Tarybos protokolu Nr. 15/2023 patvirtintą stojamojo ir nario mokesčio dydį:

Eil. Nr. Darbuotojų skaičius Stojamasis mokestis, EUR Metinis mokestis, EUR
1  1 – 3 25 130
2  4 – 6 35 240
3  7 – 10 45 350
4  11 – 20 70 460
5  21 – 30 100 640
6  31 – 50 120 750
7  51 – 100 130 850
8  101 – 200 150 940
9  201 – 300 200 1230
10  301 – 500 230 1480
11  virš 500 300 2500
12  Švietimo įstaigos 50 200
13  Socialinės įmonės
statusą turintys jurid. asm.
pagal darbuotojų skaičių

pagal darbuotojų skaičių, taikant 50 proc. nuolaidą

3. Pirmoji nario mokesčio įmoka skaičiuojama už likusius einamų metų kalendorinius mėnesius. Nario mokesčio mokėjimo planus (kas ketvirtį arba kartą per metus – žr. 8 punktą) galima pasirinkti nuo kitų metų pradžios.

4. Stojamasis nario mokestis (mokamas vieną kartą) ir pirmoji nario mokesčio įmoka turi būti sumokėta per 10 dienų nuo pranešimo išrašymo dienos.

5. Naujiems nariams susimokėjus priklausančius mokesčius, administracijos teikimu jie tvirtinami PPPAR Tarybos posėdžių metu.

6. Rūmų nario mokestis gali būti mokamas pagal pasirinktą mokėjimo planą, t.y. kartą per metus arba kartą per ketvirtį, jeigu kitaip nenumatyta atskiru susitarimu.

Mokėjimo planas Pranešimas dėl nario mokesčio išrašomas Mokestis turi būti sumokėtas Nario nuolaidos nebetaikomos ir informacija nebesiunčiama Tarybai teikiamas pasiūlymas šalinti iš narių
Kartą per metus Sausio mėn. Per 30 dienų nuo pranešimo išrašymo datos Nesumokėjus iki kovo 31 d. Nesumokėjus iki gruodžio 31 d.
Kas ketvirtį Pirmąjį ketvirčio mėn. Per 30 dienų nuo pranešimo išrašymo datos Nesumokėjus iki ketvirčio pabaigos Nesumokėjus iki gruodžio 31 d.

7. Sumokėtas stojamasis ir metinis nario mokestis nėra grąžinamas.

8. Įmonei atnaujinant narystę stojamojo mokesčio mokėti nebereikia, tik nario mokesčio įmoką už likusius einamų metų mėnesius.

9. Ne Panevėžio apskrities teritorijoje registruoti Rūmų nariai mokestį moka pagal Tarybos patvirtintą administracijos tvarką: Utenos, Zarasų, Ignalinos, Molėtų, Visagino miestų ir rajonų nariai mokesčius moka Utenos filialui.

10. Jei Rūmų nario pagrindinės įmonės ir jos filialo/skyriaus įmonės kodas yra tas pats, filialas laikomas Rūmų nariu ir jam taikomos visos nario nuolaidos.

11. Nesumokėjus visos metinio nario mokesčio sumos iki sekančių metų sausio 1 d., įmonės narystė yra stabdoma ir Rūmų taryba 3 mėnesių laikotarpiu priima sprendimą pašalinti narį iš Rūmų. (PPPAR įstatų 5.6 punktas). Apie tokį sprendimą Rūmų nariui pranešama per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo.

12. Rūmų narys, pateikęs prašymą raštu Rūmų tarybai, turi teisę nutraukti savo narystę Rūmuose arba ją sustabdyti vieneriems metams. Rūmų taryba apsvarsto prašymą 3 mėnesių laikotarpiu. Apie tarybos sprendimą Rūmų nariui pranešama per 10 dienų nuo jo priėmimo.

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content