Verslo moterų tinklas

Kalendorius
[mec-calendar layout="small" style="double_border"]

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) yra Verslo moterų tinklo sukūrimo Lietuvoje iniciatorė. Tinklo pagrindinis tikslas – padėti moterims sėkmingai pradėti verslą, skatinti moterų verslo plėtros iniciatyvas.

Šios aktualios iniciatyvos ištakos siekia 2002 metus, kai Briuselyje dirbančios įvairių Europos Sąjungos prekybos rūmų atstovės moterys Europos prekybos rūmų tinkle (Eurochambres) inicijavo Moterų tinklo (Eurochambres Women Network – EWN) sukūrimą.

Šio tinklo pagrindinis tikslas – atstovauti visų Europos Rūmų moterų verslininkių, moterų vadovių ir moterų profesionalių interesams, siekiams bei prioritetams. Susikūręs kaip neoficialus profesionalių moterų verslininkių tinklas prie Eurochambres, ilgainiui tinklas tapo oficialia Eurochambres dalimi. Prie šio proceso labai prisidėjo Eurochambres narių – nacionalinių Rūmų asociacijų, – aktyvus palaikymas, taip pat regioninių bei vietinių rūmų paskata.

Dabar EWN veiklas koordinuoja Stebėtojų komitetas, įsikūręs Briuselyje. Jis, vykdydamas savo veiklą, remiasi idėjomis, pasiūlymais, projektiniais patarimais, statistiniais duomenimis bei kitokio pobūdžio vietine ir nacionaline analize, kurią tiesiogiai teikia Rūmai. Šiandien Eurochambres – tai Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacija, atstovaujanti 45 Europos nacionalinėms Rūmų asociacijoms, kurių tinklą sudaro daugiau nei 2000 regioninių bei vietinių Rūmų, turinčių daugiau nei 18 milijonų narių visoje Europoje. LPPARA šioje organizacijoje yra tinkamai atstovaujama per aktyvią Kauno PPA rūmų narę verslininkę, gydytoją p. Astą Šileikienę.

ES Prekybos ir pramonės rūmai vietiniu bei regioniniu mastu vykdo daugybę įdomių bei aktualių iniciatyvų, susijusių su moterų verslumo skatinimu. Visos jos iš esmės orientuotos į tris esminius klausimus: padėti moterims pradėti savo verslą, skatinti moterų verslo plėtros iniciatyvas bei aktyvesnį jų įsitraukimą į sprendimo priėmimo procesus ir suteikti moterims galimybę gilinti žinias įvairiuose mokymuose. Siekdama įgyvendinti šiuos tikslus, EWN skatina darniau vienyti savo jėgas, glaudžiau bendradarbiauti, dalintis gerąja patirtimi, keistis naudinga informacija.

Kaip ir Europos prekybos rūmų moterų tinklas, Lietuvoje veikiančių penkių Rūmų narių – Verslo moterų tinklas nustatė veiklos barus, padėsiančius efektyviau spręsti įvairiais lygiais problemas, su kuriomis susiduria ne tik rūmų narės, bet ir visos moterys verslininkės: lygių teisių galimybių skatinimas; aktyvus indėlis vykdant šalies ilgalaikius ekonominės plėtros tikslus, kuriant kolektyvinę socialinę atsakomybę; specifinių dirbančios moters poreikių akcentavimas; gebėjimų efektyviai balansuoti savo profesinę veiklą ir asmeninį gyvenimą skatinimas.


Inauguruota naujoji Panevėžio regiono Verslo moterų tinklo prezidentė

0P3A7024
S. Vaškevičienė.

Panevėžio regiono Verslo moterų tinkle permainos – inauguruota naujoji prezidentė. Ja tapo bendrovės „Beržų verslo centras“ direktorė Santa Vaškevičienė. Ji pakeitė ilgametę Panevėžio VMT prezidentę, viešbučio „Romantic“ vadovę Dovilę Šipelienę.

Dėkojo už prisiimtą atsakomybę

Iškilminga naujos Panevėžio VMT prezidentės S. Vaškevičienės inauguracija vyko Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Iškilmėse dalyvavusios VMT narės džiaugėsi švente ir ne viena tvirtino, kad šventė – didelė.

Jos dėkojo S. Vaškevičienei už prisiimtą atsakomybę ir įsipareigojimą atstovauti bei reprezentuoti Panevėžio VMT. Panevėžio VMT prezidentės kadencija – dveji metai.

Stiprina moterų verslininkių balsą

Verslo moterų tinklas veikia prie Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos. Tai – moterų verslo bendruomenė, vienijanti atstovaujamų regionų rūmų verslo savininkes ar aukščiausio lygio vadoves bendriems tikslams ir interesams tenkinti.

Organizacija vienija įvairiose srityse dirbančias Panevėžio PPAR nares, kurios siekia veikti atsakingai, remiasi etiškos veiklos principais, gerbia žmogaus teises, saugo aplinką, netoleruoja korupcijos, siekia pilietinės visuomenės kūrimo. Be to, skatina narių savitarpio tobulėjimą ir teikia pasiūlymus valstybės institucijoms bei siekia sustiprinti moterų verslininkių balsą ir įtaką verslo savivaldoje.

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content