WWW&CE (2019-2022)

Fiksavimas 1WWW&CE (2019-2022)

„Vandens, panaudoto vandens ir atliekų valdymas, technologijos bei žiedinė ekonomika (Management and Technologies of Water, Waste Water and Circular Economy)“

 

Vandens, panaudoto vandens ir atliekų vadyba ir technologijos bei žiedinė ekonomika

Svečiai iš Italijos susipažino su Panevėžyje veikiančiomis profesinio mokymo įstaigomis

Projekto WWW&CE spaudos konferencija

Projekto WWW&CE pranešimas spaudai

Projekto WWW&CE pristatomasis video, pradėjus programų testavimą

Panevėžio PPAR pradėjo testuoti projekto mokymo programas

Organizuotas seminaras verslininkams „Žiedinė ekonomika – galimybės verslui“

Įvyko pirmasis „Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos – Kelrodis“  koordinacinės grupės narių susitikimas

Tęsiamas tarptautinis projektas „Vandens, nuotekų, atliekų vadyba ir technologijos bei žiedinė ekonomika“

Dualinis universitetinis mokymas bakalauras-meistras

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Vilniaus Gedimino technikos universitetas kartu su Vokietijos Hanza parlamentu pradėjo bendro projekto „Dvigubo bakalauro laipsnio, įgyjant integruotą bakalauro ir meistro profesijos laipsnį“ projektavimą bei įgyvendinimą.

Hanza parlamentas vienija 45 Prekybos, pramonės ir amatų rūmus, universitetus bei kitas verslą skatinančias organizacijas iš 10 Baltijos jūros regiono valstybių bei Ukrainos, Baltarusijos ir Vengrijos. Hanza Parlamentas savo strategiją grindžia įvairiapuse smulkiųjų ir vidutiniųjų verslo įmonių bei amatų plėtra, rengiant ir tobulinant jaunus kvalifikuotus specialistus, vadovus bei verslininkus.

Naujai kuriamos studijų programos „Elektros inžinierius – meistras“ esmė – asmuo, baigęs studijas aukštojoje mokykloje, įgaus bakalauro lygio teorines žinias, o taip pat bus pilnai pasiruošęs dirbti meistru. Tam tikslui siekiama sukurti visai kitokią studijų programos struktūrą: per visą studijų aukštojoje mokykloje laiką studentas 50 proc. jo praleis betarpiškai aukštojoje mokykloje išklausydamas visus bakalauro lygmenį  atitinkančius Elektros inžinerijos specialybės teorinius kursus ir 50 proc. laiko praleis įmonėje, dirbančioje pagal jo studijų specifiką ir  atlikdamas įvairias praktikas. Tokiu būdu jis įgaus meistrui būtinus įgūdžius.

Šis studijų modelis įmonėms, dalyvaujančioms projekte, tai yra toms įmonėms, kuriuose studentai atliks praktikas, atvers naujas galimybes sau parengti kvalifikuotus specialistus, kurie po aukštosios mokyklos baigimo iš karto, be kokio nors papildomo pasirengimo, galės savarankiškai dirbti meistro pareigose. Dėka ilgalaikių praktikų šie specialistai jau bus prisitaikę prie įmonės specifikos, darbo pobūdžio ir pan. Busimieji darbuotojai bus naudingi ir ta prasme, kad galės parengti bakalauro baigiamajį darbų įmonei rūpimais klausimais ir pateigti konkrečių pasiūlymų padėčiai gerinti.

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content