Užverti

Vandens, panaudoto vandens ir atliekų vadyba ir technologijos bei žiedinė ekonomika

Projekto pavadinimas: „Vandens, panaudoto vandens ir atliekų vadyba ir technologijos bei žiedinė ekonomika“ (WWW&CE).

Programa: Erasmus+ KA2: Bendradarbiavimas inovacijų srityje ir dalijimasis gerąja praktika. Įgūdžių aljanso sektorius

Projekto numeris: 600835-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-SSA

Trukmė: nuo  2019-01-01 iki  2021-12-31.Viso 36 mėnesiai.

Visi projekto partneriai turės jiems priskirtas veiklas ir tikslus. Kartu su projekto partneriais vykdys veiklas ir sieks rezultatų.

Projekto partneriai:

PP1 HP Hanse Parlament – Lyderis Vokietija
PP2 PCCIC Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai Lietuva
PP3 VGTU Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva
PP4 VBTC Vilniaus statybininkų mokymo centras Lietuva
PP5 IPOSZ Vengrijos amatininkų korporacijų asociacija Vengrija
PP6 KONTIKI Kontiki profesinio rengimo centras Vengrija
PP7 CCEB Bialistoko amatininkystės ir įmonių rūmai Lenkija
PP8 BFPT Białistoko profesinio mokymo fondas Lenkija
PP9 EUC Pietų Danijos profesinio mokymo centras Danija
PP10 NFC Norvegijos amatų forumas Norvegija
PP11 SAMK Satakunta  taikomųjų mokslų universitetas Suomija

Asocijuoti partneriai: 50 Hansa Parlamento  ir 19 Baltijos šalių akademijos narių.

Projekto santrauka

Apie 99% ES veikiančių įmonių priklauso SVV statusui,  kurios įdarbina daugiau kaip 70 % visų darbuotojų. SVV įmonės turi didelę perspektyvą augti, tačiau dažnai susiduria su aplinkosauginėmis problemomis. Dabartiniu metu svarbiausia SVV problema – kvalifikuotų darbo išteklių trūkumas beveik visuose ekonomikos sektoriuose, nepaisant  to, kad nedarbo ir ypač tarp jaunų žmonių,  lygis turi tendenciją augti.

Tačiau vis gerėjantis bendardarbiavimas tarp švietimo institucijų ir pramonės, mokymusi pagrįsta darbinė veikla leidžia švelninti šią situaciją ir sudaro palankias sąlygas inovatyvioms priemonėms ir  rinkoms augti.

Siekiant nuolat derinti švietimo ir darbinius    įgūdžius  švietimo ir mokymo teikėjai, prekybos ir pramonės rūmai, aukštesniojo mokymo  institucijos bei univesitetai  iš 6 šalių susibūrė į bendrą sąjungą sektoriuje ,,Vandens, panaudoto vandens ir atliekų vadyba bei technologijos ir žiedinė ekonomika”

Vėliau ši sąjunga bus išplėsta į dar 13 šalių, kur veikia 68 edukacijos ir darbo rinkos institucijos ir ateityje  tęs veiklą kaip „Eco Inovacijų“ kompetencijų centras

Projekto metu bus pasiekti šie rezultatai:

1. Sukurtas Kompetencijų Centras apimantis:

1.1 Įgūdžių lavinimo sąjungą  ,,Vandens, panaudoto vandens ir atliekų vadyba bei technologijos ir žiedinė ekonomika” siekiant kelti SVV darbuotojų kvalifikaciją, įtraukiant profesinio mokymo įstaigas, prekybos ir pramonės rūmus bei universitetus ir kolegijas iš 6 ES šalių.

1.2. Šios patirties plėtrą ir perkėlimą į dar 13 šalių, įtraukiant 50 prekybos ir pramonės bei amatų rūmų, SVV asociacijų bei 18 universitetų, tarp jų taikomųjų mokslų univesitetus ir kolegijas

1.3. Lavinimosi įgūržių tobulinimą ir patirties sklaidą į Baltijos  regiono šalis, tuo formuojant ,,Eco Inovacijų” kompetencijų centrą, kuris skatins ilgalaikį bendradarbiavimą tarp švietimo institucijų ir verslo, vystys ir diegs naujas  mokslo bei tyrimų užduotis

1.4.Mokymo programų testavimą ir mokymo medžiagos parengimą siekiant mokyti mokytojus, apimant profesinio mokymo įstaigų mokytojus, taip pat SVV įmonių mokytojus bei tolesnio ir aukštesnio mokymo lygio lektorius.

Per projekto laikotarpį šios mokymo programos bus įdiegtos bent 2 universitetuose.

2. Profesinio mokymo tobulinimas

Patikrinamos ir įvertinamos mokymo programos. mokymų medžiaga, egzaminų taisyklės ir t.t. yra tam, kad būtų įgytos konkrečiame sektoriuje reikalingos  papildomos kvalifikacijos, organizuojant  aukštesnio lygio besimokančiųjų mokymus, remiantis  dualinio  mokymo principu.

Per projekto laikotarpį  planuojamas įdiegimas  bent dviejose  mokymo institucijose, veikainčiose skirtingose šalyse

3. Tolimesnio profesinio mokymo tobulinimas

3.1. Patikrinamos ir įvertinamos mokymo programos, mokymų medžiaga bus pritaikytos

6 skirtingiems kursams šioms tikslinėms grupėms ,,SVV verslininkai, vadovai ir specialistai” siekiant įgyti naujas kompetencijas ir įgūdžius valdant vandens, panaudoto vandens ir atliekų technologijas bei perteikti pažangią patirtį kitiems.

Per projekto laikotarpį šios naujovės bus pritaikytos  bent 3 mokymo institucijose, esančiose skirtingose šalyse.

4. Aukštesniojo mokymo diegimas

4.1. Dviejų Bakalauro studijų programų bei egzaminavimo taisyklių įvertinimas, skirtų

a) Energetinio efektyvumo ir atsinaujinančios energetikos valdymo srityje

b) SVV vadybos ir verslo administravimo srityje.

4.2. Patikrinti ir įvertinti 4  studijų moduliai, skirti SVV įmonių darbuotojams,  dirbantiems aplinkosaugos sektoriuje ir  siekiant  valdyti vandens, panaudoto vandens ir atliekų technologijas. Progamos bus kaip dualinio mokymo sistema ir integruotos į bakalauro studijų programas.

Projektas bus įdiegtas 1 universitete

4.3. Sprendimai skirti SVV įmonėms siekiant valdyti  tyrimų ir plėtros užduotis.

SVV specifiniai tyrimų ir plėtros uždaviniai bus įvykdyti dalyvaujant jų darbuotojams besimokantiems bakalauro studijų programose, skirtose būtet jų veiklos sektoriams.

5. Projekto rezultatų sklaida

5.1.Apie projekto rezultatus paskelbti informaciją per 68 švietimo institucijas 13-oje šalių .

5.2. Įvairios kitos sklaidos priemonės

Prezentacijos tarp partnerių ir kiekvieno partnerio renginiuose

Prezentacijos vykstančių trečiųjų šalių renginiuose

Spaudos pranešimai ir konferencijos

Politikų indėlis

5.3. Projekto pabaigoje išleista knyga apie projekto rezultatus bus išpublikuota įvairiais kanalais.

Related Posts

Keisti šrifto dydė