Užverti

Pasirašyta iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Panevėžio PPAR renginiai eksportui plėsti“ sutartis

2018 m. rugpjūčio 13 d. pasirašyta iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Panevėžio PPAR renginiai eksportui plėsti“ sutartis tarp Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir ES fondus administruojančios institucijos – VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m.ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“.

Projekto Nr .03.2.1-LVPA-K-801-03-0002

Lietuvos ekonomikos augimas ir gerovės didėjimas tiesiogiai priklauso nuo šalies MVĮ gebėjimo kurti ir eksportuoti tarptautiniu mastu konkurencingus gaminius bei paslaugas. Nepaisant 2017 m. reikšmingo Lietuvos įmonių pardavimų ir eksporto augimo, Lietuvos MVĮ išlieka pažeidžiamos vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje.

Todėl greta kitų priemonių, skatinančių įmones kurti naujus ar tobulinti esamus produktus, didinti produktyvumą, būtina imtis priemonių, skatinančių įmones kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai. Numatytų veiklų tikslas – skatinti ne tik įmonių, bet ir visos Lietuvos ekonomikos konkurencingumą, orientuojant MVĮ  į eksporto plėtrą.

Projekte dalyvaus  15-os Lietuvos regionų MVĮ, o Panevėžio PPAR turi didelės patirties skatinant MVĮ dalyvavimą  verslo misijose ir tarptautinėse parodose bei organizuojant  jų produkcijos pristatymus užsienio rinkose. Tęstinis eksporto skatinimo renginių organizavimas prisidės prie tolimesnio Lietuvos MVĮ produkcijos populiarinimo pasaulyje, bendro šalies eksporto didinimo ir naujų rinkų paieškos bei esamų plėtros. Ypatingai prie rezultato prisidės  bendrų misijų organizavimas, kas sustiprins ne tik pavienių įmonių tarptautiškimą, bet ir pačios Lietuvos, kaip kokybiškų paslaugų ir prekių eksportuotojos, žinomumą.

Pagal projektą 31 MVĮ dalyvaus verslo misijose perspektyviose Lietuvos eksporto rinkose ir sieks šiame projekte numatyto eksporto rodiklio augimo.

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidento Sigito Gailiūno nuomone, vienas iš pagrindinių rūmų tikslų buvo ir yra – tarptautinės prekybos skatinimas. „Siekiant įgyvendinti šį tikslą, nuolatos organizuojamos verslo misijos, kontaktų mugės, tarptautinės parodos ir kiti renginiai, kas leido sukaupti didžiulę patirtį, kuri padės sėkmingai įgyvendinti šį ir naujus projektus“, – teigė S. Gailiūnas.

Siekiant įgyvendinti projekte numatytas veiklas, per dvejus metus bus suorganizuotos 8 verslo misijos.

Projekte dalyvauja 31 tiesioginis naudos gavėjas, verslo įmonės. Bendra projekto vertė 406,3 tūkst. EUR.

Manoma, kad įgyvendintas projektas lems ilgalaikį eksporto apimčių ir eksporto teikiamos pridėtinės vertės augimą, didins įmonių veiklos pelningumą, sumažins veiklos riziką bei padidins įmonių produktyvumą. Projekto metu įgytos žinios ir patirtis bus naudingos ne tik pareiškėjui, bet galės būti panaudojamos ir kitiems panašiems projektams vykdyti.

Projektas „Panevėžio PPAR renginiai eksportui plėsti“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo 300 tūkst. eurų.

Related Posts

Keisti šrifto dydė