Užverti

ICARO projekto veiklos pristatytos profesijos mokytojams

Vasario 27 dieną Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko renginys Aukštaitijos regiono profesinio rengimo įstaigų mokytojams.

Profesinio rengimo skyriaus vadovė Ginta Česevičienė ir Verslo informacinio skyriaus vadovė Kristina Buikaitė pristatė Rūmų vykdomas projektines veiklas, kartu su mokytojais buvo aptartos būsimų naujų projektų kūrimo ir įgyvendinimo galimybes.

Susitikimo metu Panevėžio rūmų atstovės supažindino renginio dalyvius ir su vykdomu tarptautiniu projektu ICARO („Innovative qualifications for technological and organizational innovation in building sector – Inovatyvios kvalifikacijos statybų sektoriaus technologinėms ir organizacinėms inovacijoms“).

Pagrindinės ICARO projekto veiklos skirtos sukurti bendrą “Statybvietės techniko” kvalifikaciją, kuri turėtų apimti inovatyvius universalius įgūdžius bei kompetencijas, ypač susijusias su efektyvaus energijos naudojimo ir skaitmenizacijos sritimis. Statybų pramonės įmonėms trūksta kvalifikuotos darbo jėgos, o dabartinė profesinio mokymo sistema ne visada gali studentams suteikti tokių įgūdžių, kurie tenkintų realius vis besikeičiančios darbo rinkos poreikius. ICARO projekto dėka tikimasi pagerinti mokymo veiklų, reikalingų Europos lygio profesinei kvalifikacijai įgyti, planavimą, į šį procesą įtraukiant besimokančiuosius, įmones ir mokymo teikėjų sistemą.

Dvejus metus truksiantis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis per Erasmus+ programą Bendros profesinio rengimo ir mokymo kvalifikacijos.

Related Posts

Keisti šrifto dydė