Užverti

Mokymai moksleiviams bei įmonių darbuotojams vykdant projektą ICC4VET

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai kaip partneris dalyvauja Erasmus+ programos projekte „Pramonės sektoriui skirtų dvietapių profesinio mokymo centrų sukūrimas“ (“Establishment of two-stage industry competence centers of vocational education and training (ICC4VET)“, kurį koordinuoja Baltijos jūros akademija (Vokietija). Projekto vykdymo laikotarpis 2017 m. rugsėjis – 2020 m. rugpjūtis.

Projekto tikslai – sukurti naujoviškas būsimus pramonės sektoriaus poreikius atitinkančias profesinio mokymo sistemas, tobulinti kvalifikacijas, didinti profesinio mokymo patrauklumą ir mažinti vis didėjantį kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą. Projekto metu bus sukurtos ir išbandytos naujos mokymo programos, skirtos profesijos mokytojams, studentams bei įmonėse dirbantiems mentoriams.

Vykdant numatytas projekto ICC4VET veiklas, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai testuoja dalį techniko kvalifikaciją suteikiančios mokymo programos, kurią parengė projekto partneriai Vokietijos Šverino miesto prekybos ir pramonės rūmai. Praėjusį pavasarį Panevėžyje buvo testuojama šios mokymo programos dalis, skirta verslo vadybos ir administravimo moduliams, o 2019 m. lapkričio – gruodžio mėn. Panevėžio profesinio rengimo centro mokiniams vyko paskaitos pagal kitą mokymo programos dalį – „Valstybė ir visuomenė, aplinkosaugos inžinerija“. Buvo nagrinėjamos darbo vertės ir etikos, socialinės lygybės, mokslinės-technologinės pažangos bei Europos integracijos temos, antroji mokymų dalis buvo skirta aplinkosaugai – atsinaujinantiems energijos šaltiniams, vartotojų elgsenos įtakai energijos suvartojimui, ekologijai ir pan.

Kiti trys nemokami mokymų kursai buvo organizuoti 2019 m. lapkričio – 2020 m. vasario mėn. įvairių Panevėžio statybos, pastatų eksploatavimo ir kitas paslaugas teikiančių įmonių darbuotojams: „Pastatų modernizavimo planavimas“, „Pastatų šildymas, vėdinimas, sandarumas ir jo matavimas“ bei  „Statybos paslaugų inžinerija ir pastatų priešgaisrinės sistemos“. Dalyviai turėjo progą ne tik įgyti naujų žinių ar pagilinti jau turimas, bet ir padiskutuoti aktualiais klausimais bei pasidalinti praktine profesine patirtimi su kolegomis iš kitų įmonių.

Mokymai vykdomi pasitelkiant patyrusius dėstytojus iš Panevėžio kolegijos, su kuria Rūmai nuolat bendradarbiauja įgyvendindami įvairias bendras veiklas bei projektus.

Related Posts

Keisti šrifto dydė