Užverti

Panevėžio PPAR vykdomos projektinės veiklos – profesinio rengimo įstaigų moksleiviams

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai kaip partneris dalyvauja Erasmus+ programos projekte „Pramonės sektoriui skirtų dvietapių profesinio mokymo centrų sukūrimas“ („Establishment of two-stage industry competence centers of vocational education and training (ICC4VET)“, kurį koordinuoja Baltijos jūros akademija (Vokietija). Projekto vykdymo laikotarpis 2017 m. rugsėjis – 2020 m. rugpjūtis.

Projekto tikslai – sukurti naujoviškas būsimus pramonės sektoriaus poreikius atitinkančias profesinio mokymo sistemas, tobulinti kvalifikacijas, didinti profesinio mokymo patrauklumą ir mažinti vis didėjantį kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą. Projekto metu bus sukurtos ir išbandytos naujos mokymo programos, skirtos profesijos mokytojams, studentams bei įmonėse dirbantiems mentoriams.

Vykdant numatytas projekto ICC4VET veiklas, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai nuo sausio mėnesio testuoja dalį techniko kvalifikaciją suteikiančios mokymo programos, kurią parengė projekto partneriai Vokietijos Šverino miesto prekybos ir pramonės rūmai. Panevėžyje testuojama šios mokymo programos dalis skirta verslo vadybos ir administravimo moduliams: pasiruošimas įmonės įkūrimui, įmonės konkurencingumo nustatymas, korporatyvinės valdymo strategijos, apskaita ir finansų valdymas, personalo valdymas, lyderystė, inovacijos versle ir kt.

Panevėžio profesinio rengimo centro ir Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro moksleiviams organizuojamos paskaitos minėtomis temomis, savo praktine patirtimi pasidalinti kviečiami jauni miesto verslininkai, rengiamos išvykos į įmones.

Paskaitas moksleiviams skaito ne tik Panevėžio PPAR darbuotojai, bet ir patyrę dėstytojai iš Panevėžio kolegijos, su kuria Rūmai nuolat bendradarbiauja įgyvendindami įvairias bendras veiklas bei projektus.

Related Posts

Keisti šrifto dydė