2018 metų rugpjūčio 13 dieną Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė dar vieną sutartį dėl projekto „Tikslas-Kūryba-Eksportas-Nauda“ įgyvendinimo.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m.ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“.

Projektas, kurio Nr.03.2.1-LVPA-K-801-04-0002, sukurtas norint paskatinti itin mažas įmones eksportuoti ir populiarinti Lietuvos meninio stiklo bei kitus kūrybinius dirbinius pasaulyje. Tarp jų įvairiomis medžiagomis ir faktūromis inkrustuoti unikalūs ir inovatyvūs gaminiai bei serijiniai produktai.

Projekte dalyvaujantys 7 naudos gavėjai kooperuojasi kurdami ir gamindami įvairių dydžių, formų ir savito dizaino, dekoratyvius stiklo dirbinius, vardines verslo  dovanas, prizus bei kitokias dovanas, skirtas  Lietuvos prestižiniams renginiams bei apdovanojimams. Dalis kūrinių yra eksportuojama.

Tačiau, norint toliau plėsti gamybą ir didinti eksportą, labai reikia investicijų į rinkodarines priemones, ypač akcentuojant dalyvavimą tarptautinėse parodose. Šiame projekte numatyta, kad naudos gavėjai dalyvaus 6 tarptautinėse parodose ypač aktualiose ir perspektyviose bei aukšto mokumo rinkose, kur vertinamas subtilus skonis ir unikalūs kūrybos darbai.

Labai mažoms įmonėms be valstybės ar ES paramos neįmanoma savarankiškai pasiekti šių rinkų.

Numatytų veiklų tikslas – skatinti ne tik įmonių bet visos Lietuvos ekonomikos konkurencingumą ir tarptautiškumą,  orientuojant MVĮ  į eksporto plėtrą.

Panevėžio PPAR turi didelės patirties skatinant MVĮ dalyvavimą verslo misijose ir tarptautinėse parodose bei organizuojant  MVĮ produkcijos pristatymus užsienio rinkose.

Tęstinis eksporto skatinimo renginių organizavimas prisidėtų prie tolimesnio Lietuvos MVĮ produkcijos populiarinimo pasaulyje bei bendro šalies eksporto didinimo bei naujų rinkų paieškos ir esamų plėtros. Reikšmingai prie rezultato prisidės  naudos gavėjų dalyvavimas specializuotose tarptautinėse parodose bendrame stende,  kas sustiprins ne tik pavienių įmonių tarptautiškimą, bet ir pačios Lietuvos, kaip  kokybiškų kūrinių eksportuotojos, žinomumą.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 277,6 tūkst. EUR.

Projektas „Tikslas-Kūryba-Eksportas-Nauda“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo 200 tūkst. eurų.

Related Posts