„Trijų pakopų profesinio meistriškumo centrai: kvalifikacijos, verslumas ir inovacijos Žaliosios ekonomikos kontekste (3LoE)“

  • Pradžia
  • Visos naujienos
  • Builder
  • „Trijų pakopų profesinio meistriškumo centrai: kvalifikacijos, verslumas ir inovacijos Žaliosios ekonomikos kontekste (3LoE)“
Kalendorius
[mec-calendar layout="small" style="double_border"]

3LoE EU Logo nebeneinander

Projekto vykdytojas – Hansa Parlamentas ir 20 partnerių iš Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Austrijos, Italijos ir Ispanijos: universitetai, profesinio mokymo įstaigos, asociacijos ir prekybos, pramonės rūmai.

Projekto tikslas:

Partnerių šalyse bus įsteigti 7 profesinio meistriškumo centrai, kuriuose veikla vykdoma vadovaujantis Žaliosios ekonomikos principais, skatinant verslumą ir inovacijas profesiniame mokyme. Bus parengtos 3-5 Europos kvalifikacijų sąrangos lygmens mokymo programos, skirtos verslumo, tvaraus įmonių valdymo, klimato ir aplinkosaugos sritims, vykdomi profesijos mokytojų ir įmonių atstovų mokymai. Didelis dėmesys bus skiriamas jaunimo profesiniam orientavimui, pameistrystės plėtrai. Numatoma vystyti glaudų bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo įstaigų, universitetų, įmonių, politikos formuotojų.

Pagrindinės veiklos ir laukiami rezultatai:

– Dalyvaujančios šalys plėtoja ir tobulina esamų švietimo įstaigų veiklą, pertvarkydamos jas į trijų pakopų profesinio meistriškumo centrus: profesinio mokymo, tęstinio profesinio mokymo ir aukštojo mokslo.

– Profesinio meistriškumo centrai formuojami ir palaikomi glaudžiai bendradarbiaujant profesinio mokymo įstaigoms, aukštosioms mokykloms, mažas ir vidutines įmones vienijančioms organizacijoms (rūmams, asociacijoms) bei viešosios valdžios institucijoms.

– Tarpvalstybinės glaudaus bendradarbiavimo tarp profesinio meistriškumo centrų platformos, sukurtos dalyvaujančių šalių kaip projekto dalis ir veikiančios ilgą laiką pasibaigus projektui.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020 m. lapkričio 1 d. – 2024 m. spalio 31 d.

Projekto svetainė: https://3-loe.eu/

Projektą finansuoja Europos Komisija. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.


Projekto naujienos:

Tęsiamos tarptautinio projekto „Trijų pakopų profesinio meistriškumo centrai: kvalifikacijos, verslumas ir inovacijos Žaliosios ekonomikos kontekste (3LoE)“ veiklos

Vyko tarptautinio projekto 3LoE mokymai

Projekto 3LoE mokymai Hamburge

Projekto 3LoE renginiai Panevėžyje

Projekto 3LoE renginiai Romoje

Projekto 3LoE renginiai Barselonoje

Projekto 3LoE renginiai Ščecine

Pamokos apie žiedinę ekonomiką ir tvaresnį gyvenimą

Projekto 3LoE renginiai Hamburge


Projekto video:

 

 


Projekto naujienlaiškis Nr. 1

Projekto naujienlaiškis Nr. 2

Projekto naujienlaiškis Nr. 3

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content