Panevėžietės verslininkės viešėjo verslo misijoje Norvegijoje

get 42

get-4Verslo moterų tinklas, veikiantis prie Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos bei skatinantis Lietuvos moterų verslumą ir tinklui priklausančių narių savitarpio pagalbą, siekia bendradarbiauti su panašaus pobūdžio tinklais bei kitomis organizacijomis tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų.

Įgyvendinant šį tikslą, verslo moterų tinklo Panevėžio grupės bei užsienio investuotojų asociacijos „Fibaassociation“ organizuotoje verslo moterų misijoje į Norvegiją, verslo moterys apsilankė Lietuvos Respublikos ambasadoje Norvegijos Karalystėje. Norvegija buvo pasirinkta neatsitiktinai, nes ekonominės diplomatijos taryba yra įvardijusi Norvegiją viena iš prioritetinių Lietuvos eksporto rinkų.

Be to, Norvegija užima ketvirtąją vietą investuotojų į Lietuvos ūkį sąraše. Misijoje dalyvavo įmonių savininkės bei vadovės iš visos Lietuvos, tačiau didžiausia dalis grupės dalis buvo panevėžietės. Moterys atstovavo turizmo sektorių, įvairias gamybos bei paslaugų įmones. Lietuvos ambasadoje buvo susipažinta su Norvegijos verslo aplinka, susitikta su šioje šalyje veikiančiomis verslo organizacijomis bei moterų asociacijomis.

Taip pat su ambasadore Izolda Bričkovskiene buvo aptartos galimybės pristatyti Lietuvą Norvegijai, kaip patrauklią investavimui šalį. Susitikimuose su verslo moterimis ambasadoje dalyvavo ir sėkmingai verslą Norvegijoje vystančios lietuvės ir norvegės moterys iš šių kompanijų: Staticus AS, Brainwells, Johnsen AG. Osle veikiančių Norvegijos-Lietuvos prekybos rūmų vadovė Vita Mėlinauskaitė bei BI Norvegijos verslo mokyklos ekonomikos profesorius Artashes Karapetyan pristatė Norvegijos ekonomikos realijas ir perspektyvas. Toliau vizitai buvo tęsiami lyderiaujančiose pasaulinėse kompanijose, tokiose, kaip naftos kompanija Nordic Cluster Lubricants Esso Norge AS, konsultacinė ir „think tank“ kompanija Civita AS.

Verslininkės taip pat apsilankė darbdavių konfederacijoje ir Oslo prekybos ir amatų rūmuose. Nors verslo misija į Norvegiją ir baigėsi, tačiau verslo moterys nežada apsiriboti vien patirtais įspūdžiais.

Toliau bus tęsiami Lietuvos bei regionų reprezentavimo darbai, konsultacijos su verslo asociacijomis, vyriausybe bei vietinės valdžios struktūromis

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content