GS1 kodai

Kalendorius
[mec-calendar layout="small" style="double_border"]

GS1 kodai

Asociacija „GS1 Lithuania“ jungia Lietuvos gamybos, prekybos ir paslaugų įmones, naudojančias tarptautinės organizacijos GS1 INTERNATIONAL prekių ir paslaugų numeravimo sistemas ir brūkšninį kodavimą. Ši tarptautinė numeravimo sistema pradėta naudoti 1973 m. JAV ir Kanadoje, o nuo 1977 m. Europoje ir kituose žemynuose. Nuo 1994 m. Lietuvoje, kai Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų GS1 LIETUVA padalinys buvo priimtas į GS1 INTERNATIONAL.

GS1 prekių numeravimo sistema skirta automatizuoti atsiskaitymą ir apskaitą mažmeninėje prekyboje. Jos dėka pagerėjo pirkėjų aptarnavimas, pagreitėjo atsiskaitymas, sumažėjo klaidų, palengvėjo kasininko darbas. Lengvesnis ir prekybos proceso valdymas, nes bet kuriuo metu iš parduotuvės kompiuterinės sistemos galima gauti visą informaciją apie kiekvieno pavadinimo prekę. Paprastesnės prekių ekspedijavimo ir pajamavimo procedūros. Tuos pačius numerius galima naudoti ir gamybos valdymo sistemoje, sudarant sandėrius, vykdant įvairias logistines operacijas.

Nežiūrint į labai plačias brūkšninių kodų taikymo galimybes, galima drąsiai tvirtinti, kad labiausiai paplitęs yra jų panaudojimas identifikuojant prekes jų gamybos, transportavimo ir prekybos procesuose. Šiandien kodų pasirinkimas yra gana didelis ir nuolat didėja. Dažniausiai prekių numeravimui yra naudojami trylikos skaitmenų GS1-13 numeris ir sumažintas aštuonių skaitmenų GS1-8 numeris, skirtas ženklinti labai mažoms prekėms.

Be šių numerių dar yra galimos įvairios jų modifikacijos. Labiausiai paplitusios iš jų – tai kintamos išeigos (svorio) prekių numeriai; numeriai, skirti ženklinti spaudos leidinius, nuolaidų korteles, prekių siuntas, įmonių rekvizitus duomenų bazėse ir kt.

Išvardinti numeriai ant prekių yra pavaizduojami skaitmeninėje ir BK formoje, kur kiekvienam skaitmeniui skiriami įvairaus pločio 2 brūkšniai ir 2 tarpai. Brūkšninio kodavimo principus bei įvairius kitus techninius reikalavimus ant prekių užnešamiems simboliams nusako atitinkami tarptautiniai standartai ir jų pagrindu leidžiami nacionaliniai standartai. Tokiu būdu yra užtikrinama, kad bet kurioje šalyje paženklintos prekės numeris yra lengvai nuskaitomas visose pasaulio parduotuvėse. Tai yra pasiekiama dar ir todėl, kad įvairiose šalyse, įvairių firmų gaminama BK spausdinimo ir nuskaitymo aparatūra atitinka (tiksliau sakant turi atitikti, o tai būtina įsitikinti prieš ją įsigyjant) šiems standartams.

Visi reikalavimai prekių numerių simboliams, kurie yra keliami Lietuvoje, yra smulkiai išdėstyti Lietuvos standarte LST ISO/IEC 15420:2000 (arba anksčiau galiojusio standarto LST EN 797+AC:1998). Techniniai simbolikų reikalavimai GS1, paruoštame atitinkamo Europos standarto pagrindu. Todėl akivaizdu, kad prieš įsigyjant BK spausdinimo aparatūrą reikia įsitikinti, kad ji užtikrina spausdinamų simbolių kokybę, atitinkančią šį standartą, o nuskaitančios aparatūros atpažįstamų kodų sąraše yra kodai GS1, ITF-14, GS1-128, naudojami įvairiuose prekybos automatizavimo procesuose.

Kiekviena įmonė, norinti ženklinti savo produkciją, turi tapti GS1 sistemos naudotojais.

Daugiau informacijos:

  • Aistė Masilionienė
  • J. Urbšio g. 3, Panevėžys
  • +370 686 87420
  • sertifikatai@ccic.lt

Dokumentai

Užpildytus blankus atnešti arba atsiųsti (originalus) į Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmus, J. Urbšio g. 3, LT-35169 Panevėžys

Maloniai prašome blankus pildyti aiškiai (spausdintinėmis raidėmis), kad tekstas būtų įskaitomas ir būtų išvengta klaidų bei nesusipratimų.

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content