Dokumentų autentiškumo tvirtinimas

Kalendorius
[mec-calendar layout="small" style="double_border"]

Dokumentų autentiškumo tvirtinimas

Remiantis prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo Nr. I-1093 (aktuali redakcija 2016 lapkričio 10 d.) 5 straipsnio 12 punktu, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų administracija tvirtina užsienio prekyboje naudojamų dokumentų (susijusių su tarptautine prekyba arba muitinės operacijomis) autentiškumą.

Asmuo norintis patvirtinti dokumentų autentiškumą, pateikia šiuos dokumentus:

prašymą Rūmų generaliniam direktoriui. Prašymą pasirašo asmens administracijos vadovas ar jo įgalioti asmenys
dokumentų kurių autentiškumą reikia patvirtinti originalus ir kopijas

Dokumentai, pateikiami autentiškumui tvirtinti, turi atitikti reikalavimus:

prašymą Rūmų generaliniam direktoriui. Prašymą pasirašo asmens administracijos vadovas ar jo įgalioti asmenys
patvirtinti dokumentą išdavusios įmonės antspaudu
pateikiami autentiškumo patvirtinimui dokumentai turi būti parašyti aiškiai ir tiksliai
dokumentų kopijų (nuorašų) tikrumas turi būti patvirtintas kompetentingo įmonės darbuotojo parašu ir įmonės antspaudu
juridinių asmenų pavadinimai turi būti parašyti nors vieną kartą nesutrumpinti
dokumentą pasirašiusio asmens vardas ir pavardė turi būti aiškiai įskaitomi, spaudai – aiškūs

Dokumentų autentiškumo tvirtinimas yra Rūmų darbuotojo atliekamas dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas.

Rūmų darbuotojas dokumento autentiškumą tvirtina padarydamas jame įrašą angų kalba. Dokumente, kurio autentiškumas patvirtintas nurodoma:

numeris, kuriuo patvirtintas autentiškumas
Rūmų darbuotojo, patvirtinusio dokumentų autentiškumą pareigos, vardas, pavardė ir parašas
Rūmų spaudas

Dokumentai, pateikti jų autentiškumui patvirtinti, turi būti patvirtinti per 5 darbo dienas. Jeigu atsisakoma tvirtinti dokumentų autentiškumą, motyvuotas atsakymas pareiškėjui pateikiamas raštu.

Daugiau informacijos:

  • J. Urbšio g. 3, Panevėžys
  • +370 686 87420
  • panevezys@ccic.lt

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content