Prekių kilmės sertifikatai

Kalendorius
[mec-calendar layout="small" style="double_border"]

Prekių kilmės sertifikatai

Prekių kilmės sertifikatas yra dokumentas, liudijantis prekių kilmę, išduodamas, kai prekės eksportuojamos į „trečiąsias“ (ne Europos Sąjungos) šalis, jei to reikalauja importuojančios šalies muitinė; išduodamas popierine arba elektronine forma sistemoje EssCert.

Prekių kilmės sertifikatas išduodamas kiekvienai prekių siuntai, jei kitaip nenumato importuojančios šalies teisės aktai, vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 ir 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, patikslinančiomis kai kurias Sąjungos muitinės kodekso nuostatas.

Asmuo, norėdamas gauti prekių kilmės sertifikatą, Rūmams privalo pateikti šiuos dokumentus:

Prekių gavimo ir pardavimo sąskaitas
Prekės kilmę įrodančius dokumentus (gamintojo deklaraciją), jei prekė kilusi Lietuvos Respublikoje, tiekėjo deklaraciją (Supplier‘s declaration), jei prekė įvežta į Lietuvą iš ES valstybės ar prekių kilmės sertifikatą, jei prekė įvežta iš trečiosios šalies
Sutarties su pirkėju kopiją
Įgaliojimą, pasirašytą vadovo ir patvirtintą įmonės antspaudu

Kilus neaiškumui Rūmai gali pareikalauti papildomų dokumentų, įrodančių prekių kilmę (kilmės ekspertizės akto, trumpo pagrindinių technologinių operacijų apyrašo ir kt.).

Rūmai klientui išduoda Prekių kilmės sertifikatą (originalą ir kopiją). Originalas skirtas pateikti importuojančios šalies muitinei, kopija lieka eksportuotojui.

Daugiau informacijos:

  • Aistė Masilionienė
  • J. Urbšio g. 3, Panevėžys
  • +370 686 87420
  • sertifikatai@ccic.lt

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content