2024-2026 m. „Moterų socialinio verslumo skatinimo iniciatyvos”

  • Pradžia
  • 2024-2026 m. „Moterų socialinio verslumo skatinimo iniciatyvos”
Kalendorius
[mec-calendar layout="small" style="double_border"]

2024 m. kovo 1 dieną startavo AMIF2027 programos projektas „Moterų socialinio verslumo skatinimo iniciatyvos (WISER)“ (angl. Women-centred Intervention for Social Entrepreneurship Resilience).

WISER Logo

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su 11 partnerių iš Europos sąjungos valstybių prisidės prie moterų socialinio verslumo  skatinimo.


Moterys, migrantai ir jaunimas patiria didesnį nedarbo lygį ir socialinės atskirties riziką, tačiau, paradoksalu, jiems nepakankamai atstovaujama verslumo srityje, todėl prarandama galimybė diegti inovacijas, kurti socialinę ir ekonominę vertę bei darbo vietas.

WISER tikslas – didinti moterų migrančių dalyvavimą ir veiksmingą įtrauktį į darbo rinką taikant naują, daugiašalį ir daugialypį požiūrį, kuriuo daugiausia dėmesio skiriama socialinio verslumo kliūčių mažinimui ir jo, kaip karjeros pasirinkimo, patrauklumo didinimui moterims migrantėms.

Socialinis verslumas jungia bet kokią privačią verslininkystės veiklą su socialinės vertės kūrimu. Tai procesas, kurio metu kuriami ir įgyvendinami veiksmingi, novatoriški ir tvarūs svarbių ir apleistų socialinių ir aplinkosaugos iššūkių, darančių neigiamą poveikį visuomenei, sprendimai. Trumpai tariant: tai alternatyvi verslumo interpretacija, kurioje daugiausia dėmesio skiriama teigiamam socialiniam poveikiui, o ne pelno maksimizavimui.

Per 24 mėnesius WISER konsorciumas:

  1. Pritaikys esamas paramos struktūras, kad potencialioms, ankstyvosios stadijos ir jau įsitvirtinusioms migrantėms socialinėms verslininkėms (WISER centrams) būtų teikiamos tokios paslaugos kaip mokymas, instruktavimas, mentorystė, tinklų kūrimas, konsultacijos, verslo plėtra, techninė pagalba ir ryšiai su donorais / investuotojais / verslo angelais.
  2. Suteikti ne ES pilietėms (įskaitant tarptautinės apsaugos gavėjas) atitinkamų žinių, įgūdžių, kompetencijų ir mąstysenos, kad jos galėtų planuoti, pradėti, valdyti ir plėtoti verslą, kuriuo siekiama socialinių tikslų, ir tapti socialinėmis verslininkėmis (WISER Skills Boosters).
  3. Įsteigti dvi daugiašales suinteresuotųjų šalių grupes, kurios, vadovaudamosi principu „iš apačios į viršų”, vykdys daugiašalius mainus, kuriais siekiama didinti vietos verslumo ekosistemų įtrauktį ir moterų migrančių verslumo potencialą (WISER praktikos bendruomenės).

EN Co Funded by the EU POSProjekto Nr. 101140769, trukmė 24 mėn. Visas biudžetas 1.423.685,29 Eur., finansuojama 1.281.310,0 Eur. Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

 

Daugiau informacijos:

wiserproject.eu

 

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content