Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams įteikti Nacionaliniai apdovanojimai

nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai 2022 92317697

Darbuotojams palankią aplinką ir emocinę gerovę kuriančios, ryšius su bendruomenėmis stiprinančios, aplinką tausojančios, padedančios darbuotojams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, žmonėms su negalia draugiškiausios įmonės sausio 19 d. pagerbtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Įmonėms įteikti „Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai 2022“.

Pagrindinis apdovanojimas – „Metų socialiai atsakinga įmonė 2022“

UAB „SDG“ už socialinę atsakomybę kuriant darbuotojų gerovę, remiant bendruomenes ir vykdant aplinkai draugišką veiklą.

„Metų bendruomeniškiausia įmonė 2022“

Didelių įmonių kategorijoje – AB „Swedbank“ už iniciatyvas, prisidedančias prie tvarios visuomenės kūrimo, ir darbuotojų savanorystės skatinimą.

„Šeimai palankiausia darbovietė 2022“

Vidutinių įmonių kategorijoje – ERGO Life Insurance SE už palankių darbo ir poilsio sąlygų kūrimą darbuotojams ir jų šeimoms.

„Palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė 2022“

Didelių įmonių kategorijoje – AB „Lietuvos draudimas“ už darbuotojų emocinių kompetencijų ugdymą ir pasitenkinimą darbu skatinančias iniciatyvas.

Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai – nuo 2008 metų vykdomi valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam žmogui bei skatinti šalies įmones diegti veikloje socialinės atsakomybės principus. Nuo 2013 metų šiuos apdovanojimus organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais.

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content