Rūmų nariais gali būti visų rūšių įmonės, įregistruotos Lietuvos Respublikos įmonių rejestre, fiziniai asmenys, turintys įstatymų nustatyta tvarka leidimus užsiimti ekonomine veikla, taip pat švietimo, mokslo ir studijų institucijos.

Į Rūmų narius priimama pagal teritorinį principą, atsižvelgiant į įmonės, organizacijos ar fizinio asmens teisinės registracijos vietą. Įmonės ir fiziniai asmenys, norėdami tapti kito regiono Rūmų nariais, pirmiausia privalo įstoti į savo regiono Rūmus. Įmonės ir fiziniai asmenys priimami į narius Rūmų tarybos sprendimu.

Įmonė ar fizinis asmuo, norintis tapti Rūmų nariu užpildo nustatytos formos prašymą ir anketą bei pateikia įmonės registravimo pažymėjimo (fizinis asmuo – leidimo užsiimti komercine-ūkine veikla) nuorašą.

Nario prašymas Nario anketa

Užpildytas prašymo ir anketos formas galima pristatyti į Panevėžio PPAR arba atsiųsti skenuotas el. paštu edita.kvederaite@ccic.lt. Iškilus klausimams dėl narystės skambinkite tel. +370 687 09632.