Prieš 3 mėnesius Savivaldybės, Prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ įkurta Panevėžio vietos veiklos grupė (VVG) Europos socialinio fondo agentūrai įteikė paraišką, kuria prašoma skirti finansavimą 2014-2020 m. vietos plėtros strategijai (VPS) parengti.

„Parengti VPS – didelis darbas. Jis turi būti atliktas atsakingai, žinant, kad rezultatai bus juntami visus 2014-2020 m. programos įgyvendinimo metus. Į pagalbą pasitelksime kompetentingą konsultantą. Patį VPS projektą privalome parengti ir apsvarstyti dar šiemet. Iki vasario – pateikti Vidaus reikalų ministerijai. Manome, kad birželio-liepos mėnesiais VPS jau bus patvirtinta. Tada galėsime skelbti kvietimus teikti projektų paraiškas. Tikėtina, kad Panevėžys programai įgyvendinti gaus apie 1 mln. Eur“, – sako VVG pirmininkė Jūratė Kavaliauskienė.

Šiuo metu VVG atlieka parengiamuosius VPS kūrimo darbus. Privalu įvertinti panevėžiečių užimtumo ir socialinių poreikių statistinius rodiklius, rengti seminarus, mokymus, susitikimus su gyventojais.

„Nežinant panevėžiečių rūpesčių, ketinimų neįmanoma tinkamai įvertinti situacijos ir numatyti sprendimo būdų. VPS pirmiausia ir bus siekiama tenkinti bendruomenės socialinius, įdarbinimo poreikius, skatinti verslumo iniciatyvas“, – teigia J. Kavaliauskienė.

VVG kviečia visus – nevyriausybines, jaunimo organizacijas, bendruomenes, verslininkus ir kitus juridinius asmenis – nelikti nuošalyje ir aktyviai dalyvauti kuriant VPS.

Pasiūlymų dėl VPS iki lapkričio 30 d. laukiama el. paštu paneveziovvg@gmail.com arba daumantas.simenas@panevezys.lt