Šiandien trys įstaigos, kurių tarpe yra ir Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Aspkritasis stalas“ pasirašė asociacijos Panevėžio vietos veiklos grupė (VVG) steigimo sutartį, įstatus ir kitus steigimo dokumentus.

Asociacijos steigėjais, apart PAS tapo Prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei Panevėžio m. savivaldybės administracija. Be jų, steigiamajame susirinkime dalyvavo miesto bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos.

Į asociacijos Panevėžio VVG valdybą deleguoti 4 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariai Daumantas Simėnas, Loreta Masiliūnienė, Janina Gaidžiūnaitė ir Petras Luomanas. Be tarybos narių asociacijos valdybą sudaro PPAR prezidentas Sigitas Gailiūnas, Vilius Grigaliūnas, Angelija Zokaitienė, Deimantė Končiuvienė, Jonas Klybas, Jūratė Pauliukienė, Laimontas Bulovas, Borisas Bylinskis. Asociacijos pirmininke išrinkta Jūratė Kavaliauskienė, Valdybos pirmininku – Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas.

„Vietos veiklos grupės laukia nemažai darbų ir atsakomybė. Tikiuosi, kad jos veikla bus efektyvi ir padės siekti svarbiausio tikslo – kurti miestą, kuriame gera gyventi“, – sakė Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna.

VVG – tai asociacijos pagrindu veikianti visuomeninė organizacija, kurią sudaro bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos verslo struktūros (verslininkai) ir savivaldos atstovai. Pagrindinis uždavinys – gerinti vietos įsidarbinimo galimybes, didinti jaunimo, bendruomenių socialinę integraciją, verslumą išnaudojant bendruomenių, verslo ir valdžios ryšius.

Pirmasis VVG darbas iki 2016 m. vasario 15 d. parengti vietos plėtros strategiją, kurią tvirtins jos nariai, bus konsultuojamasi su gyventojais, vyks viešieji svarstymai. Prieš teikiant Vidaus reikalų ministerijai (VRM) turės būti gauta regiono plėtros tarybos išvada, kad strategijos projektas atitinka regiono plėtros plano prioritetus, tikslus ir uždavinius. Ją turės patvirtinti ir VRM. Planuojama, kad visoje šalyje strategijos bus pradėtos įgyvendinti nuo kitų metų gegužės. Joms finansuoti skirta 15,9 mln. EUR.  Gavusi lėšų strategijai įgyvendinti VVG atrinks finansuojamus projektus, vykdys strategijos ir jų stebėseną, vertinimą.