Vidaus reikalų ministerija patvirtino Panevėžio vietos veiklos grupės (VVG) vietos plėtros strategiją.

„Panevėžio miesto integruotoje teritorijos vystymo programoje (ITVP) numatyta per bendruomenės iniciatyvas didinti gyventojų užimtumą ir mažinti socialinę atskirtį, todėl VVG strategija susijusi su ITVP, tarsi ją papildo. Miestui svarbu, kad strategija būtų sėkmingai įgyvendinta“, – sako Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna.

VVGS tikslas – pagerinti vietos įsidarbinimo galimybes, didinti bendruomenių socialinę integraciją išnaudojant bendruomenių, verslo ir valdžios ryšius. Numatyti 2 prioritetai: socialinės atskirties mažinimas ir verslumo skatinimas. Planuojama, kad į veiklas bus įtraukta per 460 dalyvių, įgyvendinta ne mažiau kaip 20 projektų.

Darbingų gyventojų šeimoms bus teikiamos socialinės priežiūros ir globos, socialinę atskirtį patiriantiems senyviems darbingiems žmonėms – sociokultūrinės, asmens higienos ir priežiūros, transporto organizavimo ir kt. paslaugos. Socialinės rizikos šeimoms (ir pabėgėliams) – ne tik šios, bet ir pagalbos į namus, krizių įveikimo paslaugos.

Be konsultacijų ir mokymų, skatinant verslumą pirmiausia ketinama orientuotis į pradedančiuosius (suteikiant iki 10 tūkst. Eur paramą). Padedant mentoriams, neaktyvūs darbingi žmonės įmonėse galės ugdyti darbo įgūdžius (vienam besimokančiam skiriant paslaugų už 1000 Eur). Pradedantys verslą galės gauti patalpas. Dar vienas VVGS akcentų – jaunų žmonių įtraukimas į verslumo ir užimtumo skatinimo programas.

Bendra VVGS finansinė vertė – 700 tūkst. Eur. Iš jų didžioji dalis – Vidaus reikalų ministerijos skirti per 601,8 tūkst. Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų. Savivaldybės indėlis – 50 tūkst. Eur administravimo išlaidų. 7,6–15 proc. prisidės teiksiantys projektus viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

Tolesni VVG žingsniai – teikti dar 2 paraiškas ES investicijoms. Pirmąja prašys lėšų VVGS administravimo reikmėms (iš viso tam planuojama panaudoti daugiau kaip 140 tūkst. Eur), antrąja – įgyvendinimui.

Gali būti, kad bendruomenės, įstaigos ir organizacijos projektinius pasiūlymus VVG bus pakviestos teikti 2017 m. II ketvirtį. Atrinktųjų sąrašas su paraiška VVGS įgyvendinimui bus atiduoti vertinti Europos socialinio fondo agentūrai.

VVGS bus įgyvendinama iki 2022 m.