ICARO (2018-2020)

„Inovatyvios kvalifikacijos statybų sektoriaus technologinėms ir organizacinėms inovacijoms (Innovative qualifications fot technological and organizational innovation in building sector)“

Pirmasis ICARO projekto partnerių susitikimas Romoje

ICC4VET (2017-2020)

„Pramonės sektoriui skirtų dvietapių profesinio mokymo centrų sukūrimas (Establishment of two-stage industry competence centers of vocational education and training)“

Panevėžio PPAR kaip partneris dalyvauja projekte „Pramonės sektoriui skirtų dvietapių profesinio mokymo centrų sukūrimas“

Gdanske – Baltijos jūros akademijos vykdomo projekto partnerių susitikimas

Panevėžio PPAR vykdomos projektinės veiklos – profesinio rengimo įstaigų moksleiviams

WWW&CE (2019-2021)

„Vandens, panaudoto vandens ir atliekų valdymas, technologijos bei žiedinė ekonomika (Management and Technologies of Water, Waste Water and Circular Economy)“

Vandens, panaudoto vandens ir atliekų vadyba ir technologijos bei žiedinė ekonomika

PRAKTIKA – STUDIJŲ KOKYBĖS GARANTAS (2018-2019)

Panevėžio PPAR ir Panevėžio kolegija pradėjo įgyvendinti daugiau nei 300 tūkst. eurų vertės projektą

Kartu su Panevėžio kolegija Panevėžio PPAR dalyvauja ES projektuose

PANEVĖŽIO PPAR RENGINIAI EKSPORTUI PLĖSTI (2018-2020)

Pasirašyta iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Panevėžio PPAR renginiai eksportui plėsti“ sutartis

TIKSLAS – KŪRYBA – EKSPORTAS – NAUDA (2018-2020)

Pasirašyta dar viena sutartis dėl projekto „Tikslas-Kūryba-Eksportas-Nauda“ įgyvendinimo

Metus septynios Panevėžio įmonės pradeda paroda Amerikoje

Panevėžio PPAR nariai dalyvavo parodoje JAV

PRAKTINIŲ PARDAVIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS (2019-2021)

Pradedamas įgyvendinti projektas „Praktinių pardavimo įgūdžių tobulinimas“

Keisti šrifto dydė