ICARO (2018-2020)

 

„Inovatyvios kvalifikacijos statybų sektoriaus technologinėms ir organizacinėms inovacijoms (Innovative qualifications for technological and organizational innovation in building sector)“

 

Pirmasis ICARO projekto partnerių susitikimas Romoje

Antrasis ICARO projekto partnerių susitikimas Vilniuje

WWW&CE (2019-2021)

 

„Vandens, panaudoto vandens ir atliekų valdymas, technologijos bei žiedinė ekonomika (Management and Technologies of Water, Waste Water and Circular Economy)“

 

Vandens, panaudoto vandens ir atliekų vadyba ir technologijos bei žiedinė ekonomika

Svečiai iš Italijos susipažino su Panevėžyje veikiančiomis profesinio mokymo įstaigomis

 

AB „LIETKABELIO“ DARBUOTOJŲ MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Panevėžio PPAR dalyvauja akcinės bendrovės „Lietkabelis“ vykdomame ES fondų finansuojamame projekte AB „Lietkabelio“ darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas“ pagal priemonę “Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Siekiant didinti AB „Lietkabelis“ konkurencingumą, projekte numatoma kompleksiškai patobulinti įmonės specialistų profesines kompetencijas bei pakelti įmonės darbininkų kvalifikaciją. Apmokyti specialistai įgis naujas arba patobulins jau turimas kompetencijas, jų įvertinimą organizuos Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

 

TARPTAUTINĖ PATIRTIS PEREINANT PRIE MODULINĖS VIRĖJO MOKYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO (II ETAPAS)

Panevėžio PPAR dalyvauja Erasmus+ profesinio mokymo KA1 projekte „Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo (II etapas)“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060294.

Konsorciumą sudaro kelios profesinio rengimo įstaigos, įmonės bei Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Projekto tikslas – didinti gastronomijos srities absolventų įsidarbinimo galimybes, stiprinant profesinio mokymo specialistų pasirengimą dėstant pagal modulinę virėjo mokymo programą.

Projekto veiklos: virėjo mokymo programos profesijos mokytojų ir darbdavių atstovų VET-STA vizitai į Ispaniją ir Švediją; virėjo mokymo programos absolventų ErasmusPro mobilumo vizitai į Italiją ir atvykstamieji VET-TAA virtuvių šefų vizitai į Lietuvą iš Ispanijos ir Švedijos.