ICARO (2018-2020)

 

„Inovatyvios kvalifikacijos statybų sektoriaus technologinėms ir organizacinėms inovacijoms (Innovative qualifications fot technological and organizational innovation in building sector)“

 

Pirmasis ICARO projekto partnerių susitikimas Romoje

WWW&CE (2019-2021)

 

„Vandens, panaudoto vandens ir atliekų valdymas, technologijos bei žiedinė ekonomika (Management and Technologies of Water, Waste Water and Circular Economy)“

 

Vandens, panaudoto vandens ir atliekų vadyba ir technologijos bei žiedinė ekonomika

 

PRAKTINIŲ PARDAVIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS (2019-2021)

 

Pradedamas įgyvendinti projektas „Praktinių pardavimo įgūdžių tobulinimas“