Sigitas Gailiūnas – valdybos pirmininkas

AB „Lietkabelis“ generalinis direktorius

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos deleguoti asmenys:

Gaidžiūnaitė Janina

Luomanas Petras

Masiliūnienė Loreta

Simėnas Daumantas

Asociacijos narių – juridinių asmenų asocijuotų ir pavienių verslo įmonių deleguoti asmenys:

Gailiūnas Sigitas

Klybas Jonas

Končiūvienė Deimantė

Zokaitienė Angelija

Asociacijos narių – juridinių asmenų – nevyriausybinių organizacijų (asociacijų) deleguoti asmenys:

Bylinskis Borisas, Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguotas asmuo

Bulovas Laimontas, Bendruomeninių organizacijų deleguotas asmuo

Grigaliūnas Vilius, Nevyriausybinių organizacijų deleguotas asmuo

Pauliukienė Jūratė, Bendruomeninių organizacijų deleguotas asmuo