Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) yra Verslo moterų tinklo sukūrimo Lietuvoje iniciatorė. Tinklo pagrindinis tikslas – padėti moterims sėkmingai pradėti verslą, skatinti moterų verslo plėtros iniciatyvas.

Šios aktualios iniciatyvos ištakos siekia 2002 metus, kai Briuselyje dirbančios įvairių Europos Sąjungos prekybos rūmų atstovės moterys Europos prekybos rūmų tinkle (Eurochambres) inicijavo Moterų tinklo (Eurochambres Women Network – EWN) sukūrimą.

Šio tinklo pagrindinis tikslas – atstovauti visų Europos Rūmų moterų verslininkių, moterų vadovių ir moterų profesionalių interesams, siekiams bei prioritetams. Susikūręs kaip neoficialus profesionalių moterų verslininkių tinklas prie Eurochambres, ilgainiui tinklas tapo oficialia Eurochambres dalimi. Prie šio proceso labai prisidėjo Eurochambres narių – nacionalinių Rūmų asociacijų, – aktyvus palaikymas, taip pat regioninių bei vietinių rūmų paskata.

Dabar EWN veiklas koordinuoja Stebėtojų komitetas, įsikūręs Briuselyje. Jis, vykdydamas savo veiklą, remiasi idėjomis, pasiūlymais, projektiniais patarimais, statistiniais duomenimis bei kitokio pobūdžio vietine ir nacionaline analize, kurią tiesiogiai teikia Rūmai. Šiandien Eurochambres – tai Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacija, atstovaujanti 45 Europos nacionalinėms Rūmų asociacijoms, kurių tinklą sudaro daugiau nei 2000 regioninių bei vietinių Rūmų, turinčių daugiau nei 18 milijonų narių visoje Europoje. LPPARA šioje organizacijoje yra tinkamai atstovaujama per aktyvią Kauno PPA rūmų narę verslininkę, gydytoją p. Astą Šileikienę.

ES Prekybos ir pramonės rūmai vietiniu bei regioniniu mastu vykdo daugybę įdomių bei aktualių iniciatyvų, susijusių su moterų verslumo skatinimu. Visos jos iš esmės orientuotos į tris esminius klausimus: padėti moterims pradėti savo verslą, skatinti moterų verslo plėtros iniciatyvas bei aktyvesnį jų įsitraukimą į sprendimo priėmimo procesus ir suteikti moterims galimybę gilinti žinias įvairiuose mokymuose. Siekdama įgyvendinti šiuos tikslus, EWN skatina darniau vienyti savo jėgas, glaudžiau bendradarbiauti, dalintis gerąja patirtimi, keistis naudinga informacija.

2007 metais, paskatinta EWN prezidentės p. Sofijos Economacos bei EWN koordinatorės p. Brigit Arens, Kauno PPA rūmų narė p. A. Šileikienė ėmėsi iniciatyvos kurti Lietuvoje analogišką Verslo moterų tinklą. Ankstyvą 2008 metų pavasarį Lietuvos PPAR generalinių direktorių pasitarime buvo nuspręsta sukurti Lietuvos verslo moterų tinklą šalia LPPARA.

Birželio mėnesį įvyko pirmoji Lietuvos PPARA verslo moterų tinklo konferencija Kauno PPA rūmuose, kur susirinkusios Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus PPA rūmų bei jų filialų aktyvios narės verslininkės nusprendė burtis į branduolius ir kurti Verslo moterų bendradarbiavimo tinklą Lietuvoje.

Šio tinklo komiteto pirmininke paskirta p. A. Šileikienė. Kaip ir Europos prekybos rūmų moterų tinklas, Lietuvoje veikiančių penkių Rūmų narių – Verslo moterų tinklas nustatė veiklos barus, padėsiančius efektyviau spręsti įvairiais lygiais problemas, su kuriomis susiduria ne tik rūmų narės, bet ir visos moterys verslininkės: lygių teisių galimybių skatinimas; aktyvus indėlis vykdant šalies ilgalaikius ekonominės plėtros tikslus, kuriant kolektyvinę socialinę atsakomybę; specifinių dirbančios moters poreikių akcentavimas; gebėjimų efektyviai balansuoti savo profesinę veiklą ir asmeninį gyvenimą skatinimas.