Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai – nevyriausybinės ne pelno verslo savivaldos organizacijos, efektyviai veikiančios tarptautinėje pramonės ir prekybos rūmų sistemoje. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai dirba penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Juos vienijanti Lietuvos  prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija yra Europos pramonės ir prekybos rūmų asociacijos („Eurochambers“) bei Baltijos šalių prekybos ir pramonės rūmų asociacijos narė.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai veikia pagal 1995 m. priimtą įstatymą ir yra vienintelė verslo savivaldos organizacija, veikianti pagal atskirą įstatymą. Pagal jo nuostatas narystė rūmuose yra savanoriška. Svarbiausias Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų kaip verslo savivaldos organizacijos tikslas – atstovauti savo narių interesams bei teikti jiems reikalingas paslaugas.

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai vienija daugiau kaip 300 narių, tarp kurių – didžiausios regiono įmonės bei vidutinio ir smulkaus verslo atstovai. Rūmai atstovauja Panevėžio ir Utenos regionų verslininkų interesus bei siekia verslo plėtros juose. Skatindami smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, eksportą  rūmai aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programose.

 • Skatina užsienio prekybą.
 • Daro įtaką smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai.
 • Teikia informaciją apie užsienio kompanijų verslo pasiūlymus.
 • Ieško užsienio partnerių Rūmų narių prašymu.
 • Platina informaciją ambasadoms ir užsienio rūmams apie rūmų narius ir jų veiklą.
 • Teikia informaciją apie Lietuvoje ir užsienyje vykstančias parodas, muges, konferencijas.
 • Organizuoja verslo misijas, apsilankymus firmose ir susitikimus su užsienio verslininkais.
 • Rengia seminarus, mokymo kursus verslininkams, konferencijas, pristatymus.
 • Teikia pagalbą organizuojant profesinį mokymą regione.
 • Išduoda prekių kilmės sertifikatus.
 • Išduoda GS1 brūkšninius kodus.
 • Išduoda FORCE MAJEURE aplinkybes liudijančias pažymas ir patvirtina tarptautinės veiklos dokumentų autentiškumą.