Užverti

Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos valdyboje – ir Panevėžio rajono verslininkas J. Katinas

Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje įvyko ataskaitinis rinkiminis Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) tarybos posėdis, kuriame pirmininke dar vienai kadencijai perrinkta Dalia Matukienė. Ji minėtai tarybai vadovauja nuo 2012 metų.

Į SVV tarybą išrinktas ir Panevėžio rajono verslininkas Jonas Katinas, kurį delegavo Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai (PPAR).

Bendrovės „Pas Katiną“ vadovas J. Katinas išrinktas ne tik į Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybą, bet ir į Tarybos valdybą, kurią sudaro 10 narių.

Pasiskirsto darbais

Pasak J. Katino, Lietuvos SVV tarybą sudaro 60 asocijuotų institucijų.

„Tarybą sudaro įvairių smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai. Tai ir kelininkai, ir naftininkai, ir statybininkai, ir miškininkai ir t.t. Iš tarybos narių renkama valdyba, kurią sudaro dešimt narių. Visi valdybos nariai pasidalinę darbo sritimis“, – sakė SVV tarybos valdybos narys J. Katinas.

J. Katinas neslėpė, jog malonu, kad juo pasitikima ir jis ir vėl yra deleguotas į SVV tarybą bei valdybą.

„Jau nebe pirmą kartą Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai mane deleguojama į SVV tarybą bei valdybą. Toks pasitikėjimas įpareigoja intensyviai spręsti smulkaus ir vidutinio verslo problemas Panevėžio regione. Noriu būti naudingas Panevėžio regiono smulkaus ir vidutinio verslo verslininkams ir tinkamai jiems atstovauti“, – tvirtino J. Katinas.

Svarsto aktualius klausimus

Panevėžio PPAR generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius didžiuojasi, kad SVV taryboje ir valdyboje smulkųjį ir vidutinį verslą atstovauja Panevėžio rajono verslininkas J. Katinas.

„SVV tarybos vadybą sudaro patys aktyviausi asocijuotų verslo struktūrų atstovai. J. Katinas ir yra aktyvus verslininkas, todėl ir deleguotas į valdybą. Valdyboje jis darbuojasi nebe pirmą kadenciją. Smulkiojo ir vidutinio verslo interesus jis atstovauja puikiai. Kelia aktualius klausimus, siūlo tinkamus sprendimų būdus. Džiaugiamės, kad J. Katinas yra SVV ir tarybos, ir valdybos narys“, – teigė V. Matkevičius.

Pasak V. Matkevičiaus, SVV neturi paskęsti grandioziniuose sprendiniuose.

„Turi spręsti verslo aplinkos gerinimo, darbo vietų kūrimo klausimus. Juk būtent tos mažosios įmonės ir sukuria labai daug darbo vietų – jų yra daug. Pavyzdžiui, tūkstantis įmonių – sukuria 1000 darbo vietų. Pagalbos SVV reikia, apie tai pripažįsta ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija“, – pasakojo Panevėžio PPAR vadovas ir teigė, kad SVV reikia ne lozunginės veiklos, o biurokratinės naštos mažinimas smulkiam ir vidutiniam verslui.

Dalyvavimas SVV – naudingas

Panevėžio PPAR direktorius aiškino, kodėl džiaugiasi, kad SVV taryboje ir valdyboje yra Panevėžio rajono verslininkas J. Katinas.

„Jis atstovauja ir prekybą, ir viešbučių sektorių bei turi ilgametę patirtį versle. J. Katino verslo patirtis yra matoma, be to, jo verslas – aktyvus. Todėl tokia patirtis labai reikalinga. J. Katinas gali atstovauti asocijuotai verslo struktūrai kaip praktikas. Jis šneka atvirai ir susako tas problemas, kurios verslui svarbios šiai dienai, o ne kas bus ateityje. Jis siūlo problemas spręsti čia ir dabar, todėl jo dalyvavimas SVV labai naudingas“, – tvirtino V. Matkevičius.

Patariamoji institucija

Smulkiojo ir vidutinio verslo taryba – visuomeninė patariamoji iš 47 verslo asociacijų sudaryta institucija, sprendžianti aktualias smulkiojo ir vidutinio verslo problemas. Taryba nagrinėja smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros klausimus, teikia vyriausybei ir už SVV plėtrą atsakingoms valstybės institucijoms pasiūlymus dėl smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkos gerinimo, verslumo skatinimo, vertina smulkiojo ir vidutinio verslo veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus ir teikia dėl jų savo išvadas.

Prie Tarybos veiklos dalyvaudamos atviruose jos posėdžiuose gali prisidėti įvairios SVV interesams atstovaujančios organizacijos. Tarybos nariai taip pat dalyvauja ir įvairių darbo grupių veikloje.

Related Posts

Keisti šrifto dydė