Užverti

Smulkiojo ir vidutinio verslo taryba domėjosi komerciniais bankais

Sostinėje įvyko Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) tarybos valdybos posėdis, kuriame dalyvavo Panevėžio rajono verslininkas Jonas Katinas – SVV tarybos ir Tarybos vadybos narys.

Vertino komercinius bankus

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys, bendrovės „Pas Katiną“ vadovas J. Katinas pasakojo, kad buvo svarstomi keli klausimai.

„Buvo aptarta ir vertinta komercinių bankų veikla bei apžvelgta, kokią įtaką daro smulkiajam ir vidutiniam verslui. Bankų diegiamos naujovės – verslininkams prideda papildomų išlaidų. Nors nesame nusistatę prieš naujas technologijas, bet jų įdiegimas kainuoja. Anksčiau už naujų technologijų diegimą valstybė smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams išlaidas kompensuodavo, o dabar ne. Komerciniai bankai, diegdami naujoves, gauna viršpelnį. Jų apetitas auga ir jį reikia pažaboti“, – kalbėjo J. Katinas ir teigė, kad buvo pasiūlyta Lietuvos bankui prižiūrėti komercinius bankus.

Draudimais gero rezultato nepasieksi

Pasak verslininko J. Katino, posėdyje aptartas alkoholio ir tabako klausimai.

„SVV valdybos nariai nagrinėjo siūlymą slėpti prekybos centruose, parduotuvėse tabako gaminius, kaip yra daroma 8 šalyse. Buvo pastebėta, kad tose šalyse tabako gaminių pirkimas nesumažėjo. Manau, kad slėpimais ir draudimais gero rezultato nepasieksime. Reikia nuo mažens auklėti ir vaikams kalbėti apie alkoholio ir tabako žalą. Be to, valdybos nariai mano, kad paslėpus cigaretės suaktyvės kontrabandą. Kiekvienas draudimas skatina ieškoti išeičių, o tos išeitis – kontrabanda“, – kalbėjo SVV tarybos valdybos narys ir tęsė:

„Latviai ir estai sumažino akcizus alkoholiui, tai dabar lietuviai pinigus palieka šiose šalyse ir didina jų prekybos centrų pelnus. Taip neturėtų būti. Beje, šalies vyriausybė vis kalba apie įvairius apribojimus alkoholiui, tabakui, o kodėl negriežtinami įstatymai narkotikams?“

Patariamoji institucija

Smulkiojo ir vidutinio verslo taryba – visuomeninė patariamoji iš 47 verslo asociacijų sudaryta institucija, sprendžianti aktualias smulkiojo ir vidutinio verslo problemas. Taryba nagrinėja smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros klausimus, teikia vyriausybei ir už SVV plėtrą atsakingoms valstybės institucijoms pasiūlymus dėl smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkos gerinimo, verslumo skatinimo, vertina smulkiojo ir vidutinio verslo veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus ir teikia dėl jų savo išvadas.

Prie Tarybos veiklos dalyvaudamos atviruose jos posėdžiuose gali prisidėti įvairios SVV interesams atstovaujančios organizacijos. Tarybos nariai taip pat dalyvauja ir įvairių darbo grupių veikloje.

Related Posts

Keisti šrifto dydė