Panevėžio PPAR, akredituota asmens įgytų kompetencijų vertinimo institucija, nuo 1998 metų organizuoja asmens įgytų kompetencijų vertinimą profesinio mokymo paslaugas teikiančiose įstaigose ir įmonėse.

Nuo 2012 metų pradėtos vertinti kompetencijos, įgytos ne tik pagal pirminio, bet ir pagal tęstinio profesinio mokymo programas.

Metai

Mokymo paslaugų teikėjų, kuriems teikiama AĮK vertinimo organizavimo paslauga, skaičius

Asmenų, kurių kompetencijos buvo vertinamos, skaičius

2012 m.

15

2491

2013 m.

19

2784

2014 m.

20

2585

2015 m.

25

3392

2016 m.

24

4136

2017 m.

24

3917

2018 m. 

24

3359

2019 m.

23

2831