Panevėžio PPAR, akredituota asmens įgytų kompetencijų vertinimo institucija, nuo 1998 metų organizuoja asmens įgytų kompetencijų vertinimą profesinio mokymo paslaugas teikiančiose įstaigose ir įmonėse.

Nuo 2012 metų pradėtos vertinti kompetencijos, įgytos ne tik pagal pirminio, bet ir pagal pagal tęstinio profesinio mokymo programas.

Todėl sudaroma daugiau sutarčių su naujais profesinio mokymo teikėjais dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo organizavimo paslaugos, didėja įvertintų asmenų skaičius ir, atitinkamai, daugiau kviečiama darbdavių ir profesijos atstovų į kompetencijų vertinimo komisijas.

 Metai

Mokymo paslaugų teikėjų, kuriems teikiama AĮK vertinimo organizavimo paslauga, skaičius

 

Įvertintų asmenų skaičius

Sudarytų sutarčių su vertintojais (darbdavių ir profesijos atstovais) skaičius

2012 m.

15

2491

162

2013 m.

19

2784

197

2014 m.

20

2585

179

2015 m.

25

3446

198

2016 m.

25

4136

211