Panevėžio miesto savivaldybės tarybai pristatytas 2018 m. miesto biudžeto projektas – beveik 91,7 mln. Eur pajamų ir 94 mln. Eur išlaidų.

Išlaidos viršija pajamas – šią sumą sudaro paskola planuojamiems investicijų projektams įgyvendinti.

Savarankiškosioms funkcijoms (miesto poreikiams savo nuožiūra) Savivaldybė galės naudoti beveik 61 proc. lėšų – 55,9 mln. Eur. Likę pinigai skiriami valstybės deleguotoms funkcijoms.

Biudžeto išlaidos projektuojamos pagal 15 programų. Didžiausios – švietimo (40,3 mln. Eur), investicijų projektų (13,7 mln. Eur) ir socialinės paramos (11,8 mln. Eur).

Keisti šrifto dydė