Užverti

Personalo vadovų klubo susitikime aptarta Panevėžio regiono gyventojų senėjimo problema

Restorano „Vasaris“ konferencijų centre rinkosi jau aštuntą sezoną skaičiuojančio Personalo vadovų klubo (PVK) narės. Klubo susitikime svečiavosi viešnia Nijolė Kudabienė, Vilniaus universiteto Verslo mokyklos partnerystės docentė ir Vilniaus Personalo vadovų klubo narė, stipriai įtakojusi PVK atsiradimą Panevėžio mieste dar 2013 metais.

Daugiausia dėmesio šio susitikimo metu buvo skirta aktualių temų išsakymui, aptarti klubo nuveikti bei planuojami darbai, pasiekti rezultatai šiuo nelengvu šalies ekonomikai laikotarpiu. Daugelyje sričių klubo narės rado bendrų sąlyčio taškų, ieškojo geriausiųjų praktikų sprendžiant personalo valdymo klausimus.

Taip pat aptarė ir vieną iš perspektyvinių veiklų, susijusių su visuomenės senėjimu, kaip sudėtingu socialiniu reiškiniu ir iš to kylančiomis problemomis.  Klubo viešnia Nijolė pasidalino savo ekspertinėmis įžvalgomis, tyrinėjimų rezultatais ir tai, kad į šį reiškinį būtina atsižvelgti formuojant tiek ekonominę, tiek socialinę bei užimtumo politikas.

Susitikime N. Kudabienė akcentavo, jog pasaulyje ieškoma būdų, siekiant išvengti dėl gyventojų senėjimo kylančių problemų ir tiesiog pasinaudoti galimybėmis, kurias atveria pailgėjęs darbingas gyventojų amžius. „Senėjimo problema turi būti sprendžiama tiek specialiomis, tiek ir padėsiančiomis sukurti visuomenę įvairaus amžiaus žmonėms, priemonėmis, didinančiomis solidarumą tarp amžiaus kartų“, – kalbėjo N. Kudabienė.

„Diskusija su Nijole palietė jautrų nūdienos aspektą – vyresnių asmenų karjeros valdymą ir jų grąžinimą į darbo rinką. Nustebino tai, kad Lietuvoje sąvoka „vyresnis“ susijusi 60-ies ir vyresnio amžiaus žmones, kai tuo tarpu plačiau, Europoje „vyresniais“ vadinami 65 ir vyresni asmenys“, – pasakojo viena iš klubo įkūrėjų Daiva Adašiūnienė, „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialo Svalios skyriaus vadovė).

„Retas susimąsto, kad vis tik 39–50 metų amžiaus tarpsnyje žmonės nelaiko save tokiais laimingais, kokiais laikė iki 39 metų. Įdomūs mokslo tyrimai, atskleidžiantys, kad žmonės laimingesniais save laiko būdami vyresni nei 50 metų amžiaus“, – diskusijos rezultatais dalijosi kita klubo įkūrėja Miglė Gruzdenė, restorano ir konferencijų centro „Vasaris“ vadovė.

Klubo narės aptarė būsimus klubo darbus 2020-2021 metų sezonui bei vertino galimybes prisidėti prie vyresniųjų žmonių socialinių problemų sprendimo. Klubo narės įteikė N. Kudabienei sertifikatą, kuriuo pripažino jos vertingą indėlį į klubo steigimą ir pagalbą vystant jo veiklą Panevėžio regione. Taip pat džiaugsmingai buvo palinkėta Nijolei tapti ir dažnesne Panevėžio miesto viešnia, įteikiant jai reprezentacinės miesto krepšinio komandos „Lietkabelis“ sportinį džemperį bei šaliką.

Related Posts

Keisti šrifto dydė