Užverti

Panevėžyje įsigalioja vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą naujovės

Panevėžio mieste įsigalioja vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą naujovės.

Kas yra išorinė reklama? Tokia, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikini statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Gali būti ir patalpose (vitrinose, langų ar durų vidinėse pusėse), tačiau jei yra matoma iš lauko. Taip pat išorinė reklama – iškaboje pateikiama informacija.

1. Vietinė rinkliava nuo šiol skaičiuojama už ilgalaikę ar trumpalaikę (ne ilgesnę kaip 1 mėnesio) išorinę reklamą.

Ilgalaikė. Mokestis apskaičiuojamas įvertinus reklamos plotą – 36 Eur/kv. m per metus.

Trumpalaikė. Mokestis apskaičiuojamas įvertinus reklamos plotą – 0,3 Eur/kv. m už kiekvieną dieną.

Rinkliavos dydis taip pat priklauso nuo teritorijos ir nuosavybės teisės. Jei reklama yra Panevėžio miesto istorinėje dalyje, taikomas koeficientas – 2. T. y. už tokį pat reklaminį plotą, esantį istorinės dalies teritorijoje, gali tekti mokėti dvigubai daugiau.

Rinkliavą galima apsiskaičiuoti ir patiems pagal šią formulę: L=I x D/M x R x P (L – rinkliavos dydis, I – indeksas, priklausantis nuo vietos, D/M – dienų/metų skaičius (priklausomai nuo to, trumpalaikė ar ilgalaikė reklama), R – rinkliavos dydis eurais (priklausomai nuo to, trumpalaikė ar ilgalaikė reklama), P – reklamos plotas (kv. m).

Vietinės rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų. Jei suma mažesnė nei 10 Eur, mokama 10 Eur.

Toje pat vietoje įrengus daugiau kaip 2 to paties turinio iškabas, jų plotas sumuojamas.

2. Vietinė rinkliava turės būti sumokėta iš karto už visą leidimo galiojimo laikotarpį.

3. Lengvatos. Naujai įsteigtos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės nemoka vietinės rinkliavos pirmus veiklos metus, kai pateikia patvirtinančius dokumentus.

Vietinės rinkliava mažinama perpus savo veiklą/produkciją/paslaugas ar pan. ant nuosavybės teise valdomo objekto, kuriame vykdo ir veiklą, savininkams.

Vietinė rinkliava nemokama už iškabas, kurioms nereikalingas leidimas.

Daugiau informacijos – www.panevezys.lt – Paslaugos – Administracinės paslaugos, tel. 501 225 ir 501 247 (Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Vita Bubliauskaitė, vyr. dizaino specialistas Arvydas Narkevičius).

Related Posts

Keisti šrifto dydė