Gegužės mėnesį Panevėžio gyventojams Savivaldybė pasiūlys naujovę – vakarinėje miesto dalyje pradės dirbti priimamasis, kuriame bendruomenei bus teikiama dalis seniūnijų paslaugų.

„Tai pilotinis projektas. Juo pabandysime išsiaiškinti, ar gyventojams patogu ir patrauklu, kai dalis savivaldos ir seniūnijų paslaugų teikiama arčiau namų. Pradžios tašku tampa kone labiausiai apgyvendintas Klaipėdos mikrorajonas. Projektui pasiteisinus, priimamojo padalinių galėtų atsirasti ir kitose miesto vietose. Tai galėtų tapti ir seniūnijų pradžia Panevėžyje“, – sako meras Rytis Račkauskas.

„Savivaldybės priimamojo padalinys veiks „Panevėžio butų ūkio“ patalpose, Dariaus ir Girėno g. 6, šalia buvusio „Žaros“ prekybos centro. Čia bus teikiamos socialinės ir gyvenamosios vietos deklaravimo, informavimo, priimamojo paslaugos. Arčiau gyvenamosios vietos teikiamos paslaugos turėtų būti patrauklios mikrorajono gyventojams, ypač tiems, kuriems sunku pasiekti Savivaldybę“, – sako Tarybos narys Rimantas Ridikas.

Socialinės. Specialistas informuos apie Socialinių reikalų skyriaus (SRS) teikiamas paslaugas, priėmimo tvarką ir laiką, socialinių paslaugų, piniginės paramos, išmokų (vaikui, šalpos, tikslinių kompensacijų ir kt.), paramos mokiniams skyrimo sąlygas, reikalingus dokumentus ir priėmimo tvarką; padės el. būdu užsiregistruoti dėl piniginės socialinės paramos, socialinių išmokų bei paramos mokiniams prašymų pateikimo SRS, ves duomenis į socialinių išmokų sistemą PARAMA; padės per Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) užpildyti prašymus piniginei socialinei paramai, išmokoms, tikslinėms kompensacijoms bei paramai mokiniams gauti; išduos pažymas apie paskirtą piniginę paramą ir išmokas; teiks informaciją apie sąlygas gauti socialinį būstą, būsto nuomos kompensacijas gauti bei kt.

Deklaravimo. Specialistas priims gyvenamosios vietos deklaracijas; formins gyvenamosios vietos deklaravimą (atvykus į Lietuvą, pakeitus gyvenamąją vietą ir išvykstant), priims prašymus dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, duomenų taisymo, keitimo, naikinimo; išduos   deklaruotą gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą; tikrins dokumentus dėl užsienio piliečių laikino gyvenamosios vietos deklaravimo ir išduos pažymas; teiks informaciją būsto savininkui apie jo būste deklaravusius gyvenamąją vietą asmenis; išduos pažymas apie šeimos sudėtį; teiks informaciją gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.

Informavimo: teiks informaciją Savivaldybės veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais.

Priimamojo: priims, registruos ir perduos Savivaldybės vadovams ar struktūriniams padaliniams adresuotus fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, kitus dokumentus.

Papildomų etatų neprireiks – šias funkcijas atliks du Savivaldybės Vidaus administravimo ir Socialinių reikalų skyrių specialistai.

Keisti šrifto dydė