Užverti

Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos pirmininku išrinktas Panevėžio PPAR prezidentas

Panevėžio vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkime penkerių metų kadencijai pavirtinta nauji valdybos nariai. Pirmas naujosios valdybos posėdis įvyko šią savaitę. Jame valdybos pirmininku vienbalsiai išrinktas Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas ir bendrovės „Lietkabelis“ generalinis direktorius Sigitas Gailiūnas.

Valdyba iš 14 narių

Panevėžio vietos veiklos grupės pirmininkė dr. Sandra Jakštienė pristatė naują valdybą.

„Naujoji Panevėžio vietos veiklos grupės valdyba sudaryta iš 14 narių, kurie dirbs penkerių metų kadenciją. Panevėžio miesto savivaldybės Taryba į valdybą delegavo Rimą Maselytę, Arūną Balčiūną, Petrą Luomaną, Loretą Masiliūnienę. Asocijuotos verslo organizacijos ar įmonės į valdybą delegavo Angeliją Zokaitienę, Visvaldą Matkevičių, Sigitą Gailiūną ir Rositą Kliučininkienę, o asocijuotos nevyriausybinės organizacijos – Jūratę Pauliukienę, Įgną Janeliūną ir Mariją Miknę. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga – Gabrielę Kučytę, o  Panevėžio vietos veiklos grupės narys VšĮ LASS Šiaurės rytų centras –Aloyzą Vilimą ir Eveliną Žemaitaitytę“, – išvardijo valdybos narius S. Jakštienė.

Perrinko pirmininką

Pasak Panevėžio vietos veiklos grupės vadovės, pirmas naujosios valdybos posėdis įvyko po daugiau kaip mėnesio.

„Posėdyje buvo išrinktas, arba galima sakyti perrinktas, valdybos pirmininkas. Juo tapo Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas ir bendrovės „Lietkabelis“ generalinis direktorius S. Gailiūnas“, – pristatė perrinktą valdybos pirmininką S. Jakštienė ir tęsė:

„Pagrindiniai Panevėžio vietos veiklos grupės tikslai – pagerinti vietinės įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Panevėžio miesto plėtrą. Per 2018–2020 metų laikotarpį skirtingos Panevėžio miesto bendruomenės vykdė 20 projektų. Iš jų 7 projektai skatino verslumą ir 13 mažino socialinę atskirtį. Į projektus įsitraukė  ir juose dalyvavo 585 Panevėžio bendruomenių nariai bei projektus padėjo įgyvendinti 150 savanorių.“

Planuoja darbus

Panevėžio vietos veiklos grupės pirmininkė dr. S. Jakštienė teigė, kad jau planuojami darbai kitiems 2021 metams.

„Bus teikiami įvairus projektai, kuriuos parengs skirtingos Panevėžio bendruomenės. Tikimasi, kad projektai bus finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis“, – teigė S. Jakštienė.

Related Posts

Keisti šrifto dydė