Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė, o Panevėžio vietos veiklos grupės valdyba skyrė Darbo partijos Panevėžio skyriaus narę Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją dr. Sandrą Jakštienę Panevėžio vietos veiklos grupės (VVG) pirmininke.

Ji yra ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ projekto vadovė.

„Jau praėjo keletas mėnesių nuo darbo pradžios, matau, kad miesto bendruomenės domisi projektiniais pasiūlymais, jungiasi į bendrus projektus su kitomis bendruomenėmis.Reikėtų ir toliau skatinti vietos bendruomenių aktyvumą, joms padėti augti ir siekti rezultatų. Per šį trumpą vadovavimo laiką, ir asociacijoje įvyko pokyčiai organizacijos vidaus administravimo, projektų teikimo, kvalifikacijos kėlimo srityse“, – teigia S. Jakštienė.

Keisti šrifto dydė