Užverti

Panevėžio savivaldybės įmonių valdyme daugėja nepriklausomų narių

Išrinkti nepriklausomi AB „Panevėžio energija” stebėtojų tarybos, Panevėžio autobusų parko ir „Panevėžio butų ūkis“ valdybų nariai.

„Toliau siekiame, kad Savivaldybės įmonės būtų valdomos efektyviau, inovatyviau, taptų patrauklesnės gyventojams ir kitiems klientams. Tai ir būtų nepriklausomų stebėtojų tarybos bei valdybos narių užduotis. Įmonių valdymo naujovės jau pradėtos – šiemet kompetentingi, prityrę nepriklausomi nariai įsiliejo į „Panevėžio specialaus autotransporto“, „Panevėžio gatvių“ valdybas“, – sako laikinasis Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna.

AB „Panevėžio energija“ stebėtojais tapo Egidijus Mikalajūnas, Mantas Burokas ir Rimantas Bakas.

E. Mikalajūnas – panevėžietis, ilgą laiką vadovavęs AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialui. Taip pat dirbęs Panevėžio šilumos tinklų direktoriaus pavaduotoju, AB ESO Panevėžio regiono tinklų eksploatavimo departamento direktoriumi. Šiuo metu – UAB „Dvire“ plėtros direktorius. Aukštąjį išsilavinimą įgijo Kauno politechnikos institute (elektros sistemų inžinierius).

M. Burokas – M. Romerio universiteto teisės magistras. Darbo patirtis – AB „Lietuvos energija“, Visagino atominė elektrinė, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir kt. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos tarybos pirmininkas, „Alytaus šilumos tinklų“ valdybos pirmininkas.

R. Bakas – Kauno politechnikos instituto pramonės šiluminės energetikos inžinierius. Dirbo Lietuvos energetikos institute, UAB „Katra“, Kauno miesto savivaldybėje, UAB „Terma ir Ko“, „AF-Terma“, AB „Kauno energija“.

Panevėžio autobusų parko valdybos nariais tapo Laimonas Radzevičius ir Vaidotas Antanavičius.

L. Radzevičius – VU ekonomikos ir bankininkystės magistras, MRU teisės ketvirtakursis. Dirbo SEB banke, UAB „MAS Consult“, vadovavo UAB „Abacum Accuro“, šiuo metu – UAB „MA Consulting“ vadovas. Buvo Geležinkelių aplinkosaugos centro nepriklausomu valdybos nariu.

V. Antanavičius viešojo transporto magistro laipsnį apsigynė Vilniaus Gedimino technikos universitete. Įvairialypė darbo patirtis valstybiniame ir privačiame sektoriuje – nuo įvairių bendrovių iki Vilniaus SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir savivaldybės, Lietuvos ambasados, diplomatinės tarnybos. Asociacijos „ITS (Intelektinės transporto sistemos) – Lietuva“, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ valdybos narys.

Nepriklausomi „Panevėžio butų ūkio“ valdybos nariai – Rokas Baliukovas ir Jovita Selelionienė.

R. Baliukovas – vadybos ir verslo administravimo, energetikos inžinerijos magistras. Buvo šalies energetikos viceministras, VGTU Energetikos skyriaus vedėjas, ėjo vadovo pareigas UAB „Elektros tinklo paslaugos“, UAB „Tetas“, AB „Rytų skirstomieji tinklai“, dėstytojavo KTU Panevėžio institute. Šiuo metu – VU Turto valdymo ir paslaugų centro direktorius.

J. Selelionienė – KTU transporto inžinerijos magistrė. Dirbo vadybininke Medicinos, Ūkio bankuose, vadovavo „Provident Polska SA Šiaulių-Panevėžio regiono finansų padaliniui, šiuo metu – AB ESO Šiaulių-Panevėžio regiono pardavimų vadovė.

Related Posts

Keisti šrifto dydė