Panevėžio miesto savivaldybė siekia efektyvesnio ir skaidresnio kontroliuojamų bendrovių valdymo, todėl pertvarko įmonių valdymo struktūrą ir skelbia nepriklausomų valdybos narių atranką į UAB „Panevėžio gatvės“ ir AB „Panevėžio specialus autotransportas“ valdybas.

„Siekiame pritraukti nepriklausomų, aukščiausio lygio specialistų, turinčių kompetencijų ir patirties. Tikimės, jog tai paskatins mūsų įmones tobulinti veiklą, siekti ambicingesnių tikslų, diegti inovacijas, skaidrinti veiklą, optimaliau išnaudoti turimus resursus, teikti kokybiškesnes paslaugas. Vadybinė praktika rodo, jog nepriklausomi nariai padeda bendrovėms ieškoti naujų veiklos būdų bei krypčių“, – teigia laikinasis meras Aleksas Varna.

Reikalavimai nepriklausomiems nariams – turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ne mažiau kaip 3 metų patirtį finansų, strateginio planavimo ir valdymo srityse, išmanyti ūkio šaką, kurioje veikia bendrovė, turėti kitų kompetencijų (teisės, vadybos, žmogiškųjų išteklių valdymo). Specialieji reikalavimai – 3 metų vadovaujamojo darbo patirtis, turėti galimybių skirti laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką ir kt.

Dėmesio! Pretendentai negali būti bendrovės, kurios nepriklausomu valdybos nariu ketina tapti, ar su ja susijusios įmonės darbuotojai (ar pastaruosius 3 metus ėję šias pareigas, gavę atlygį), auditoriai, partneriai, valdybos nariai, stebėtojai ir pan. Taip pat negali turėti tos ar su ja susijusios bendrovės akcijų, būti akcininko atstovai, per pastaruosius 5 metus būti atleisti iš pareigų dėl netinkamo jų atlikimo.

Į UAB „Panevėžio gatvės“ ir AB „Panevėžio specialus autotransportas“ valdybas ketinama išrinkti po 3 nepriklausomus valdybų narius.

Pretendentai dokumentus iki rugpjūčio 9 d. kviečiami teikti Savivaldybės priimamojo 2-ojoje darbo vietoje, siųsti registruotu laišku arba per kurjerio tarnybą, el. p. administracija@panevezys.lt).

Daugiau informacijos – čia, Miesto plėtros skyriaus tel. 501 334 (vedėjas Jokūbas Leipus).

Keisti šrifto dydė