Užverti

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų partneriai teisininkai konsultuoja

2020-03-19 dieną, Lietuvos verslo asociacijos gavo ir išplatino LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėjos pranešimą žiniasklaidai

„Ekstremali situacija ir karantinas neatleidžia verslo subjektų nuo sutartinių prievolių vykdymo“.

Sutikdami su minėtame pranešime pateikta informacija apie tai, kad ekstremalios situacijos paskelbimas savaime dar nereiškia jog egzistuoja Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės konkrečios sutarties atveju, vis tik norime atkreipti dėmesį, kad tai taip pat dar savaime nereiškia ir to, kad konkrečios sutarties atveju, nebus galima įrodyti, jog sutarties visiškai ar iš dalies negalima įvykdyti dėl Nenugalimos jėgos (force majeure).
Esame tikri, kad tik vertinant konkrečios sutarties sąlygas, bei konkrečias faktiškai egzistuojančias aplinkybes, galima spręsti apie Nenugalimos jėgos, ar kitų svarbių aplinkybių įtaką sutarties vykdymui.
Be to, minėtame pranešime sąmoningai, ar dėl nekompetencijos, nutylima apie tai, kad įstatymas (LR CK 6.253 str.) numato ir kitas priežastis (aplinkybes), kada šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo civilinės atsakomybės būtent dėl valstybės veiksmų.
Taip pat, konkrečių sutarčių sąlygos gali numatyti ir kitas, papildomas ir įstatymu nereglamentuotas, aplinkybes ar sąlygas, kurioms esant šalis gali būti atleidžiama nuo atsakomybės. Todėl būtina vertinti konkrečias sutartis.
Nesutinkame su ministerijos faktiniu raginimu nesiimti jokių priemonių savo teisėtiems interesams ginti, nes jokiu būti negalima a priori tvirtinti, kad esamoje situacijoje negalima nustatyti ir įrodyti Nenugalimos jėgos ar kitų svarbių aplinkybių būvimo ir jų įtakos sutarties vykdymui.
Rekomenduojame, aukščiau nurodytą Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešimą vertinti kritiškai ir neatidėlioti būtinų veiksmų, nes tai gali Jums žymiai apsunkti ar visai panaikinti galimybes, įstatymų numatytais ir teisėtais pagrindais, bei teisėtomis priemonėmis, ginti savo verslo interesus ir sumažinti galimus nuostolius.

VMI, Sodros ir kt. institucijų informacija

Verslininkams, kurie susidūrė su finansiniais sunkumais dėl COVID-19, bus sudaryta galimybė atidėti mokesčių sumokėjimą, nemokant jokių palūkanų.
Artimiausiu metu VMI, atsižvelgdama į nustatytus ribojimus / draudimus veiklos vykdymui, įvardins ekonominės veiklos rūšis, kurias vykdantys mokesčių mokėtojai dėl minėtos priežasties galimai patyrė tiesioginį neigiamą poveikį, bei VMI interneto svetainėje (skiltyje „Aktuali informacija verslui dėl COVID-19“) paskelbs mokesčių mokėtojus, kuriems bus taikomos pagalbos priemonės – nevykdomas deklaruotų mokesčių išieškojimas, taikomas atleidimas nuo delspinigių, o pateikus prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį, neskaičiuojamos palūkanos. Šiems mokėtojams bus taikomos ir analogiškos Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.

Verslininkai, neradę savęs tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau taip pat patyrę neigiamas pasekmes dėl COVID-19, dėl minėtų pagalbos priemonių taikymo galės kreiptis į mokesčių administratorių, pateikdami nustatytos formos prašymą dėl pasirinktų pagalbos priemonių taikymo.
Pažymime, kad, siekiant jog pagalba su sunkumais dėl COVID-19 susidūrusį verslą pasiektų kuo greičiau, prašymų pateikimui bus taikomas „vieno langelio“ principas ir supaprastintu būdu t.y., vienas VMI ir „Sodrai“ adresuotas prašymas turėtų būti pateikiamas VMI, atsisakyta papildomai privalomų pateikti dokumentų (pasiliekant teisę jų paprašyti atskirais atvejais). Šią savaitę VMI parengs bei savo interneto svetainėje paskelbs minėto prašymo formą, kurią užpildžius bus galima pateikti per Mano VMI, e. paštu vmi@vmi.lt arba klasikiniu paštu. Atskirai kreiptis dėl įmokų atidėjimo į „Sodrą“ nereikės.

Numatoma, kad sudarius MPS, mokesčiai gali būti atidėti iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir toliau mokami sutartu grafiku (jei mokesčių mokėtojas neprašys intensyvesnio mokėjimo).

Pažymėtina, jog VMI, „Sodra“ ir Muitinė netaikys išieškojimo veiksmų ir neskaičiuos delspinigių neigiamą poveikį patyrusiems mokesčių mokėtojams, nuo tų mokesčių, kurių sumokėjimo terminas yra po šių metų kovo 16 d. (nuo karantino paskelbimo), išskyrus muitus. Šis principas galios iki tol, kol šalyje bus atšaukta ekstremalioji situacija.

Jei verslininkai turi mokesčių skolų, kurios susidarė dar iki paskelbiant karantiną, tačiau jų šiuo metu sumokėti negali, jie turėtų kreiptis į VMI dėl MPS, o tie mokesčių mokėtojai, kurie jau yra sudarę tokias sutartis, gali pateikti prašymą pakeisti MPS grafiką ir sąlygas.

Jeigu įmonė jau yra pateikusi prašymą įmokas atidėti ar sudariusi darbuotojų socialinio draudimo įmokų atidėjimo sutartį su „Sodra“ ir šiuo metu negali mokėti įmokų pagal nustatytą grafiką, įmokų atidėjimo sutartis nebus nutraukiama – verslininkai per vieną mėnesį nuo ekstremalios situacijos šalyje atšaukimo turėtų kreiptis į „Sodrą“ dėl įmokų atidėjimo sutarties sąlygų ir grafiko pakeitimo.

Dar viena naujovė – numatoma, kad, įsigaliojus priimtam įstatymo pakeitimui, sudaryti MPS verslininkai nuo šiol galės ir dėl gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
Primename, jog dėl COVID-19, visos VMI paslaugos yra teikiamos ir konsultacijos vyksta tik nuotoliniu būdu.

Konsultacijas mokesčių klausimais gyventojai gali ją gauti paskambinę 1882 ar pateikę paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI. VMI paskelbė papildomą konsultantų telefonu sąrašą gyventojams ir įmonėms, pagal aptarnavimo teritorijas. Jį galima rasti VMI interneto svetainėje.

Visos „Sodros“ paslaugos teikiamos internetu prisijungus prie draudėjų paskyros www.sodra.lt/draudejui .

Konsultacijas įmokų klausimais galima gauti telefonu 1883 arba pateikus elektroninę užklausą.Svarbi informacija dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo

1. Situacija dėl viruso (COVID-19) plitimo ir taikomų saugos priemonių Lietuvoje ir pasaulyje neabejotinai sukels visą eilę problemų verslo santykiuose, bei įmonių viduje. Tikėtina, kad atsiras didžiulis skaičius atveju, kai, siekiant išvengti sutartinių įsipareigojimų vykdymo, bus pasinaudota ar bandoma pasinaudoti Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, kils ginčai ir krizinės situacijos.

2. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos iš kitų šalių teisės aktai nevisiškai vienodai apibrėžia Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, skiriasi tokių aplinkybių nustatymo ir patvirtinimo praktika ir pan. Ypatingai svarbu nedelsiant išanalizuoti ar Jūsų įmonės sutartims taikoma Lietuvos Respublikos materialinė ir procesinė teisė, kokios jurisdikcijos teismai sprendžia ginčus ir t.t. ir pan. Tik tinkamas visų aplinkybių išsiaiškinimas ir savalaikiai atlikti veiksmai, gali apsaugoti Jūsų įmonę nuo didelių nuostolių ir brangiai kainuojančių teisminių procesų.

3. Kaip informuoja Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, verslas, patiriantis sunkumų dėl viruso (COVID-19) sukeltų aplinkybių, gali kreiptis į teritorinius prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kurie nustatyta tvarka išduoda nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančias pažymas. Pažymas nustatyta tvarka išduoda visi pagal veiklos teritorijas veikiantys prekybos, pramonės ir amatų rūmai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių.

4. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad labai svarbu įvertinti, ar būtent dėl viruso (COVID-19) sukeltos aplinkybės lėmė sutarties ar kitų įsipareigojimų nevykdymą. Pats ekstremalios situacijos paskelbimas neatleidžia verslo subjektų nuo sutartinių prievolių vykdymo, tam turi egzistuoti tiesioginis priežastinis su ryšys viruso sukeltomis aplinkybėmis.

5. Jei manote, kad Jūsų įmonė dėl viruso sukeltų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, ar gavote kitos sutarties šalies pranešimus dėl įsipareigojimų nevykdymo, tuomet rekomenduojame nedelsiant kreiptis į mus tam, kad mes galėtume įvertinti esamą situaciją, surinkti reikiamus įrodymus, parengti ir laiku pateikti Prekybos pramonės ir amatų rūmams prašymus, bei kitus būtinus dokumentus tam, kad būtų išduota Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijanti pažymas.

Аtsižvelgdami į galimus įvairių sutartinių įsipareigojimų vykdymo sunkumus, rekomenduojame:

1. Kaip galima skubiau įvertinti visas sutartis, pagal kurias Jūsų įmonei gali iškilti sunkumų vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

2. Pagal visas tas sutartis, parengti ir išsiuntinėti pranešimus dėl negalimumo vykdyti įsipareigojimus dėl Nenugalimos jėgos ir kitų svarbių aplinkybių, kurios užkerta kelią vykdyti sutartį.
Nors Nenugalimos jėgos aplinkybės gali būti kitos šalies ginčijamos, tačiau jei kita sutarties šalis tinkamai nesureaguos ir t.t. ir pan., yra tikimybė gauti jos sutikimą (ar negauti prieštaravimo), kas ateityje gali palengvinti ginčo sprendimą teisme.
Rekomenduojame tokias, potencialiai „pavojingas“ sutartis siųsti mums ir mes parengsime tinkamus pranešimus.
Tai reikia daryti kuo greičiau, nes įstatymas nurodo, kad pranešimus kita sutarties šalis turi gauti “per protingą laiką” (teismų praktikoje tokiais terminais yra laikomos 2 max 5 darbo dienos dienos).

3. Jei 2 punkte nurodyto tipo pranešimus gaus Jūsų įmonė, būtina įvertinti nurodomas aplinkybes, motyvus ir kt. svarbią informaciją ir nedelsiant parengti atsakymus (prieštaravimus ar sutikimus) su kitos šalies nurodytomis aplinkybėmis.
Jei gausite – galite siųsti tokius laiškus mums, kartu su sutartimis. Parengsime tinkamus atsakymus (prieštaravimus ar sutikimus).

Nieko nedaryti ir tiesiog laukti – negalima, nes šiuo metu prasideda labai didelis projektų stabdymo laikotarpis ir grandininė reakcija, todėl rekomenduojame visų sutarčių ir kitų situacijų valdymui, skiri ypatingą dėmesį ir papildomas žmogiškuosius, bei materialinius resursus.

Remdamiesi 2008-2010 metų krizės, bei kita mūsų patirtimi, galime užtikrintai teigti, kad daugelis problemų ir ginčų vėliau persikels į teismus, todėl tinkamas visų procesų dokumentavimas yra ypatingai svarbus. Taip pat labai svarbu greitas sprendimų priėmimas ir tinkamas jų įforminimas.

Vyriausybės priimami sprendimai nėra vienareikšmiai, ir jų priežastinis ryšys su pasekmėmis, daugeliu atveju bus nustatomas tik teisminių procesų metu. Todėl susitvarkyti dokumentus ir pasidaryti namų darbus yra būtina.

Dėl papildomos informacijos ir paslaugų, prašome kreiptis į Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų partnerius CONSULTING ALLIANCE teisininkus Gintarą Malčiauską ir Kristiną Vezbergaitę

El. pašto adresais: gintaras@consultingalliance.eu, crisis@consultingalliance.eu; kristina@consultingalliance.eu

Tel.: +370 658 00161; +370 620 69772; +370 684 77330

Nemokamos express konsultacijos teikiamos: crisis@consultingalliance.eu

 

 

Aktualios nuorodos:

Ekstremali situacija ir karantinas neatleidzia verslo subjektų nuo sutartiniu prievolių vykdymo

SODRA informacija darbdaviui ir darbuotojui

vmi ir sodra pagalba verslui nukentejusiam nuo Covid-19

Sveikatos apsaugos ministerija informuoja

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija verslui dėl covid-19

SODRA: svarbi informacija dėl covid-19

 

VMI ir SODRA informacija

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) kartu su „Sodra“ informuoja, kad, siekiant suteikti pagalbą  mokesčių mokėtojams, kurie susidūrė su neigiamu poveikiu dėl COVID-19 plitimo, priimtos mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą lengvinančios nuostatos.

Verslininkams, kurie susidūrė su finansiniais sunkumais dėl COVID-19, bus sudaryta galimybė atidėti mokesčių sumokėjimą, nemokant jokių palūkanų. Artimiausiu metu VMI, atsižvelgdama į nustatytus ribojimus / draudimus veiklos vykdymui, įvardins ekonominės veiklos rūšis, kurias vykdantys mokesčių mokėtojai dėl minėtos priežasties galimai patyrė tiesioginį neigiamą poveikį, bei VMI interneto svetainėje (skiltyje „Aktuali informacija verslui dėl COVID-19“) paskelbs mokesčių mokėtojus, kuriems bus taikomos pagalbos priemonės – nevykdomas deklaruotų mokesčių išieškojimas, taikomas atleidimas nuo delspinigių, o pateikus prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį, neskaičiuojamos palūkanos. Šiems mokėtojams bus taikomos ir analogiškos Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.

Verslininkai, neradę savęs tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau taip pat patyrę neigiamas pasekmes dėl COVID-19, dėl minėtų pagalbos priemonių taikymo galės kreiptis į mokesčių administratorių, pateikdami nustatytos formos prašymą dėl pasirinktų pagalbos priemonių taikymo.

Pažymime, kad, siekiant jog pagalba su sunkumais dėl COVID-19 susidūrusį verslą pasiektų kuo greičiau, prašymų pateikimui bus taikomas „vieno langelio“ principas ir supaprastintu būdu t.y., vienas VMI ir „Sodrai“ adresuotas prašymas turėtų būti pateikiamas VMI, atsisakyta papildomai privalomų pateikti dokumentų  (pasiliekant teisę jų paprašyti atskirais atvejais). Šią savaitę VMI parengs bei savo interneto svetainėje paskelbs minėto prašymo formą, kurią užpildžius bus galima pateikti per Mano VMI, e. paštu vmi@vmi.lt arba klasikiniu paštu. Atskirai kreiptis dėl įmokų atidėjimo į „Sodrą“ nereikės.

Numatoma, kad sudarius MPS, mokesčiai gali būti atidėti iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir toliau mokami sutartu grafiku (jei mokesčių mokėtojas neprašys intensyvesnio mokėjimo).

Pažymėtina, jog VMI, „Sodra“ ir Muitinė netaikys išieškojimo veiksmų ir neskaičiuos delspinigių neigiamą poveikį patyrusiems mokesčių mokėtojams, nuo tų mokesčių, kurių sumokėjimo terminas yra po šių metų kovo 16 d. (nuo karantino paskelbimo), išskyrus muitus. Šis principas galios iki tol, kol šalyje bus atšaukta ekstremalioji situacija.

Jei verslininkai turi mokesčių skolų, kurios susidarė dar iki paskelbiant karantiną, tačiau jų šiuo metu sumokėti negali, jie turėtų kreiptis į VMI dėl MPS, o tie mokesčių mokėtojai, kurie jau yra sudarę tokias sutartis, gali pateikti prašymą pakeisti MPS grafiką ir sąlygas.

Jeigu įmonė jau yra pateikusi prašymą įmokas atidėti ar sudariusi darbuotojų socialinio draudimo įmokų atidėjimo sutartį su „Sodra“ ir šiuo metu negali mokėti įmokų pagal nustatytą grafiką, įmokų atidėjimo sutartis nebus nutraukiama – verslininkai per vieną mėnesį nuo ekstremalios situacijos šalyje atšaukimo turėtų kreiptis į „Sodrą“ dėl įmokų atidėjimo sutarties sąlygų ir grafiko pakeitimo.

Dar viena naujovė – numatoma, kad, įsigaliojus priimtam įstatymo pakeitimui, sudaryti MPS verslininkai nuo šiol galės ir dėl gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Primename, jog dėl COVID-19, visos VMI paslaugos yra teikiamos ir konsultacijos vyksta tik nuotoliniu būdu. Konsultacijas mokesčių klausimais gyventojai gali ją gauti paskambinę 1882 ar pateikę paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI. VMI paskelbė papildomą konsultantų telefonu sąrašą gyventojams ir įmonėms, pagal aptarnavimo teritorijas. Jį galima rasti VMI interneto svetainėje.

Visos „Sodros“ paslaugos teikiamos internetu prisijungus prie draudėjų paskyros www.sodra.lt/draudejui. Konsultacijas įmokų klausimais galima gauti telefonu 1883 arba pateikus elektroninę užklausą.

 

Nuo pirmadienio Lietuvoje įvestas karantinas. Aktualūs kontaktiniai telefonai.  

☎️ Karštoji koronaviruso linija tel. 1808 (nemokama, veikia visą parą)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) karštosios linijos (+370 618 79984 ir +370 616 94562). Taip pat dėl naujosios koronaviruso infekcijos galima kreiptis elektroninio pašto adresu koronavirusas@sam.lt, kuriuo į visuomenės užklausas dėl koronaviruso atsakinėja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) specialistai.

Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį dėl koronoviruso, susijusiais klausimais institucijos gyventojams teikia informaciją šiais kontaktais (institucijų darbo valandomis, jeigu nenurodyta kitaip):

„Sodros“ informacijos centras (nedarbingumas, išmokos): 1883

Valstybinė mokesčių inspekcija (mokestiniai klausimai): 1882

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba: (85) 205 49 48, (85) 250 38 81, (85) 262 67 60

Užsienio reikalų ministerijos visa parą budintis telefonas (kelionių rekomendacijų klausimai): (85) 236 2444

Nacionalinio Visuomenės sveikatos centro specialistai (sveikatos prevencijos klausimai): 8 618 79984

Valstybės sienos apsaugos tarnybos numeris, kuris budi visą parą: (85) 271 93 05

Policijos informacija teikiama el. p. info@policija.lt arba telefonu: 8700 60 000

Related Posts

Keisti šrifto dydė