Šią savaitę įvyko Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos posėdis.

Posėdyje svarstyta ir patvirtinta 2017 m. Rūmų finansinė ataskaita (balansas, veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas), 2017 m. Rūmų biudžeto įvykdymo ataskaita, aptarta 2017 m. Rūmų skyrių veiklos ataskaita, patvirtintas 2018 m. biudžeto projektas, patvirtinti nauji Rūmų nariai, aptarti kiti einamieji klausimai.

Keisti šrifto dydė