Užverti

Panevėžio PPAR pasirašė konsultavimo paslaugų sutartį

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai pasirašė konsultavimo paslaugų sutartį su bendrove „Consulting Alliance“.

Konsultavimo paslaugų sutartį pasirašė Panevėžio PPAR generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius ir bendrovės „Consulting Alliance“ direktorius Gintaras Malčiauskas.

Verslui konsultacinės paslaugos

Pagal sutartį Panevėžio PPAR bus konsultuojami verslo, teisės, verslo žvalgybos, verslo saugumo, krizių valdymo srityse.

Bendrovė „Consulting Alliance“ teiks konsultacijas kasdieninės ūkinės-komercinės veiklos, verslo valdymo klausimais. Be to, padės sudaryti netipines sutartis, rekomendacijas, metodikas, instrukcijas ir suteiks konsultacijas su tuo susijusiais klausimais.

Konsultavimo paslaugų sutartyje pažymėta, kad konsultantų bendrovė klientą, su kuriuo pasirašė sutartį, atstovaus visuose Lietuvos teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, konsultuos neteisminiuose ginčuose, neįprastų verslo situacijų valdymo klausimais bei teiks įvairaus pobūdžio paslaugas, kurių reikės Panevėžio PPAR.

Abi šalys pasirašiusios sutartį įsipareigoja sąžiningai, tinkamai bendradarbiauti ir laiku vykdyti privalomus įsipareigojimus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus.

Verslas turi gauti kvalifikuotas paslaugas

Bendrovės „Consulting Alliance“ vadovas G. Malčiauskas paaiškino, kodėl pasirašyta tokia sutartis.

„Pagal pasirašytą sutartį su Panevėžio PPAR teiksime kompleksines teisines paslaugas, kurios apima visą spektrą paslaugų. Tai ir teisinės, ir vadybos, verslo saugumo, įvairiausių konsultacijų klausimais, rinkų tyrimais ir kitos paslaugos. Atėjo laikas, kad Panevėžys ir Šiaurės Lietuva turi gauti kvalifikuotas teisines  ir konsultacines paslaugas“, – sakė bendrovės direktorius ir tęsė:

„Atlikome nedidelį tyrimą, kuris parodė, kad šioje srityje yra neužpildyta niša, kurioje galima dirbti. Verslas moka didelius pinigus už nelabai kokybiškas paslaugas. Todėl, kad priartėtume prie paslaugų gavėjų – verslo įmonių, įsteigiame „Consulting Alliance“ ofisą Panevėžyje ir pasirašėme su Panevėžio PPAR bendradarbiavimo sutartį. Tai bus ne tik administracinis bendravimas su rūmais, bet ir sklaida verslui.“

Keisti šrifto dydė