Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų narės Kristina Vezbergaitė, atstovaujanti Panevėžio III-ąją advokatų kontorą, Gražina Želionienė, vadovaujanti UAB „Biuro verslas“ ir Vitalija Kuliešienė, ūkininkė bei Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narė, lankėsi Seime.

Verslininkės susitiko su Seimo narių moterų grupe, vadovaujama parlamentarės p. Guodos Burokienės. Susitikimo metu buvo aptarti kartu nuveikti darbai, skatinant moterų verslumą Lietuvoje, finansavimo trūkumo sprendimas bei kitos verslininkių išsakytos problemos.

Panevėžio verslininkių iniciatyvinės grupės ir Seimo narių Guodos Burokienės, Vidos Ačienės bei Levutės Staniuvienės iniciatyva buvo atliktas tyrimas „Moterų verslumo ir dalyvavimo politikoje skatinimas Europos Sąjungos valstybėse narėse“, kurio rezultatai buvo aptarti susitikimo metu.

Tyrimas  išsamiai apžvelgė moterų verslumo skatinimo situaciją kiekvienoje iš Europos sąjungos šalių, įvertinant pačios šalies sukurtą teisinę bazę, institucinį pasiruošimą bei finansavimą. Pirmaujančios šalys skatinat moterų verslumą yra Suomija, Švedija, Prancūzija bei Vokietija. Suomijos atveju, šią veiklą vykdo net 16 regioninių centrų, be to, nuo 1987 m. šioje šalyje yra veikianti Moterų verslo mokykla (angl. Ladies‘s Business School). Tuo tarpu Švedijoje Moterų išteklių centrai pradėti steigti dar 1998 m., kurie valdė finansinius fondus. Prancūzija, turėdama Moterų teisių ministeriją, ne tik išsikėlė tikslą padidinti verslą pradedančių moterų skaičių iki 40 procentų, bet ir skyrė nemažas lėšas, ypač padedant verslininkėms kaimo regionuose. Vokietijoje, moterų verslumo skatinimas nuo pat 2000 metų išlieka vienas iš svarbiausių vyriausybės užduočių, o įsteigus Nacionalinę moterų steigėjų agentūrą (vok. Bundesweite Gründerinneenagentur, BGA) buvo pradėta kurti centralizuota moterų verslumo skatinimo institucinė struktūra, turinti regioninius biurus visose 16 žemių bei virš 2000 moterų verslumo ekspertų.

Artimiausiu metu tikimasi aptarti moterų verslumo situaciją Panevėžio regione su esamomis verslininkėmis bei išsamiau pristatyti atliktą tyrimą.

Moterų verslumas yra itin skatinamas visoje Europoje, tačiau Lietuvoje tam vis pritrūkdavo lėšų, moterų verslumo politika buvo vykdoma nenuosekliai, trūko koordinavimo. Tikimasi, kad jau šiais metais pradedančios verslininkės, ypač kaimo vietovėse, pajus teigiamus pokyčius.

Šiuo metu Lietuvoje yra tik vienas teisės aktas, reglamentuojantis moterų verslumą – Moterų ir vyrų lygių galimybių programa.

Keisti šrifto dydė