Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir Kupiškio rajono savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama sudaryti palankias sąlygas verslui ir pramonei Kupiškio rajone plėtoti ir pagal galimybes daryti įtaką sprendimams verslininkams aktualiais klausimais, pasirašė Panevėžio PPAR prezidentas Sigitas Gailiūnas ir Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas.

Sutarties pasirašymą stebėjo Panevėžio PPAR generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius, Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas, Kupiškio rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Arūnas Valintėlis bei to paties vyresnioji specialistė Ingrida Varnytė.

Panevėžio PPAR prezidentas Sigitas Gailiūnas aiškino, kodėl reikia rūmams ir savivaldybėms sudaryti sutartis.

„Savivaldybės – struktūra, kuri sprendžia įvairias miesto problemas, perspektyvinius, infrastruktūrinius dalykus, socialinius klausimus. Tuo tarpu įmonės, vykdydamos savo veiklą ir investuodamos į vieną ar kitą regioną, derina begalę klausimų su savivaldybių atitinkamais skyriais. Mums labai svarbu ieškoti bendrų klausimų sprendimo būdų ir visus numatytus darbus atlikti sparčiau – atrasti paprastesnius verslo klausimų sprendimo būdus“, – kalbėjo S. Gailiūnas ir teigė, kad bendradarbiavimo sutartimis suinteresuotos abi sutartis pasirašiusios šalys.

Pasak Panevėžio PPAR prezidento, anksčiau pasirašytos bendradarbiavimo sutartys jau davė rezultatų.

„Yra įsteigta Verslo taryba, kuri sprendžia įvairius klausimus. URBAN projektui skirtas finansavimas ir į projekto svarstymą buvo pakviesta Verslo taryba. Išklausius verslo atstovų nuomones į jas atsižvelgta. Todėl Panevėžio vystymosi perspektyva yra kitokia – platesni mastai“, – sakė S. Gailiūnas.

Bendradarbiavimo sutartis

Panevėžio PPAR, siekdami būti Kupiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo bei ekonominės plėtros partneriu įsipareigoja: nuolat derinti veiklą laikantis principo: Savivaldybės prioritetas – piliečių interesai, Rūmų prioritetas – verslo interesai; informuoti apie Rūmų posėdžius, svarstančius ekonominės plėtros ir verslo aplinkos klausimus. Kviesti bendradarbiaujančių šalių atsakingus asmenis; sudaryti bendras patariamąsias ir laikinąsias derinimo komisijas aktualiems ekonominės plėtros ir verslo aplinkos klausimams spręsti; siūlyti įtraukti bendradarbiaujančių šalių atstovus į atstovaujančių Kupiškio rajonui ir jo ekonomikai oficialių delegacijų sudėtį; kurti ir plėtoti palankias sąlygas verslui; kurti palankų Kupiškio rajono įvaizdį.

Savivaldybė  įsipareigoja: informuoti Rūmus apie rengiamus Savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su rajono ekonomine, verslo plėtra ir investicijomis, projektus; užtikrinti efektyvų, abiem šalims naudingos informacijos teikimą, sklaidą ir keitimąsi ja; rengti ir įgyvendinti verslo rėmimo programas, ekonominės plėtros ir verslo gerinimo projektus; atstovauti Rūmų interesams ir padėti Rūmų nariams, atstovaujantiems teisėtiems verslo interesams valstybinėse institucijose; įtraukti Rūmų narius į ryšių su bendradarbiaujančiais miestais programų įgyvendinimo veiklą ir susigiminiavusių miestų pasikeitimą delegacijomis.

Keisti šrifto dydė