Užverti

Panevėžio PPAR dalyvauja naujuose tarptautiniuose projektuose

Nuo 2019 m. sausio mėnesio Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai kaip partneriai dalyvauja dviejuose naujuose tarptautiniuose projektuose pagal Erasmus+ programą.

Abiejų projektų tikslai ir veiklos siejasi su naujų kvalifikacijų pripažinimu, inovacijų mokyme skatinimu, naujų mokymo programų kūrimu, testavimu bei vertinimu, tam tikrų ekonominės veiklos sektorių ir įmonių poreikių analize atskirose Europos šalyse.

 

Projektas ICARO „Innovative Qualifications for Technological and Organizational Innovation in Building Sector – Inovatyvios kvalifikacijos statybų sektoriaus technologinėms ir organizacinėms inovacijoms“.

Projekto vykdytojas FORMEDIL – Italijos organizacija, atsakinga už statybų sektoriaus profesinį mokymą, bei partneriai iš Italijos, Ispanijos, Belgijos bei Lietuvos: mokymo centrai, universitetai, tyrimų centrai ir asociacijos.

 

Projektas WWW&CE „Management and Technologies of Water, Waste Water, Waste and Circular Economy – Vandens, nuotekų ir atliekų valdymas ir technologijos bei žiedinė ekonomika“.

Projekto vykdytojas Hansa Parlamentas (Vokietija), projekto veiklas vykdys 9 partneriai iš Norvegijos, Suomijos, Vengrijos, Lenkijos ir Lietuvos.

Keisti šrifto dydė