Praėjusią savaitę Panevėžio kolegija organizavo išskirtinį renginį – forumą – padėkos vakarą „Panevėžio kolegijos socialiniai partneriai: geroji patirtis ir naujos galimybės“. Renginyje dalyvavo per 130 kolegijos partnerių: švietimo, verslo, sveikatos, valdžios institucijų atstovų.

Forumo metu aptarta Panevėžio kolegijos ir įvairių organizacijų bendradarbiavimo situacija, apžvelgtos ateities perspektyvos rengiant specialistus bei kartu ieškota naujų bendravimo galimybių.

Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas pristatė kolegijos raidą, esamą situaciją ir ateities perspektyvas. AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas pristatydamas  pranešimą džiaugėsi bendradarbiavimo su Panevėžio kolegija rezultatu – šį rugsėjį kolegijoje pradėta vykdyti nauja „Kelių inžinerijos“ studijų programa.

Viešosios įstaigos „Panevėžio verslo konsultacinis centras“ direktorė Akvilė Žiaunienė forumo metu akcentavo verslumo svarbą tiek rengiant studentus, tiek dėstytojams įsisavinant naujus didaktikos metodus. Viešosios įstaigos „Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės“ direktorė Violeta Grigienė skaitė pranešimą tema „Ilgalaikės partnerystės nauda nuolatiniam profesiniam tobulėjimui“. „Aušros“ progimnazijos direktorė Giedrė Gruzdienė bei „Ąžuolo“ progimnazijos direktorius Remigijus Glinskis pasisakė apie kolegijos ir pedagogų socialinę partnerystę.

Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai dr. Donatas Bakšys pranešimo „Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra: bendradarbiavimo galimybės“ metu pristatė kolegijos teikiamas mokslo taikomosios veiklos ir tyrimų paslaugas.

Socialiniams partneriams buvo pademonstruota kolegijoje naujai sukurta mokslo taikomosios veiklos ir tyrimų paslaugų registravimo platforma, kurioje įvairių organizacijų atstovai turi galimybę registruoti organizacijose kylančias problemas.

Panevėžio kolegija užregistruotoms problemoms spręsti teiks pasiūlymus: taikomuosius tyrimus, matavimus, galimybių studijas, valdymo, socialinius, technologinius sprendimus, metodikas, mokymus ir kt.

Keisti šrifto dydė