Užverti

Panevėžio kolegijoje – tarptautinė konferencija

Panevėžio kolegija, kartu su partneriais: Kolpingo kolegija (Lietuva), Daugpilio universitetu (Latvija), Konino valstybine aukštąja mokykla (Lenkija), Ordu Universitu (Turkija), Turība universitetu (Latvija), Lodzės universitetu (Lenkija), spalio 10-11 d. organizuoja jau 7-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis.

Konferencijos „Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis“ metu pranešėjai iš Lietuvos ir Europos dalinsis įžvalgomis apie globalizacijos poveikį technologijų, biomedicinos ir socialinių mokslų srityse.

Konferencijos mokslinio komiteto narys, Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai dr. Donatas Bakšys teigia, kad „siekiama suburti įvairių sričių mokslininkus tyrėjus, besidominčius globalizacijos iššūkiais mokslui ir studijoms“ ir tikina, kad „konferencijos dalyviams bus vertinga apžvelgti esamas akademinių tyrimų, susijusių su platesniu globalizacijos poveikiu visuomenei ir ekonomikai, tendencijas, aptarti pasiūlymus ir įžvalgas sprendžiant globalizacijos iššūkius.“

SCEDU’2019 skirta ne tik mokslinių tyrimų rezultatų aptarimui, bet ir platesnėms, tiek mokslinėms, tiek praktinėms diskusijoms globalizacijos fenomeno požiūriu.

Konferencijos pranešimai bus publikuojami tarptautinėje duomenų bazėje (CEEOL) referuojamame moksliniame žurnale „Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje – Applied Research in Studies and Practice“.

Konferencijoje dalyvavo Panevėžio prekybos, pramonės amatų rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas ir generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius, kurie tarptautinės konferencijos dalyviams pristatė Panevėžio rūmų vykdomus inovatyvius tarptautinius projektus ,,Establishment of two-stage industry competence centers of vocational education and training“ (ICC4VET) ir ,, Management and Technologies of Water, Waste Water, Waste and Circular Economy (WWW&CE). Projektai vykdomi su įvairių šalių partneriais, vadovaujant lyderiui Hansa Parlamentui iš Vokietijos. Kalbėta apie naudą ir rezultatus.

Related Posts

Keisti šrifto dydė