Pastaruoju metu pasikeitimai organizacijoje tapo labai dinamiški, o pokyčių tempas yra kur kas didesnis negu anksčiau. Dauguma suprantame, kad pokyčiai yra neišvengiami, tačiau ne visada suvokiame kaip juos valdyti: kaip suburti komandą, gebančią priimti sprendimus ir juos įgyvendinti, kaip kurti organizacinę struktūrą, įgalinančią minimizuoti destruktyvius konfliktus, ko reikia, kad organizacija priimtų teisingus sprendimus.

AB „Linas“ personalo vadovės Linos Degulienės dėka, Panevėžio personalo vadovų klubo narės turėjo galimybę susipažinti su Adizes metodologija – pokyčių teorija, kuri moko sėkmingai valdyti greitus pokyčius organizacijoje ir teigia, kad nėra galimybių be problemų.

Pagrindiniai šios metodologijos aspektai – PAEI (vadybinių vaidmenų ir stilių taikymas, tinkamų vadovų ir darbuotojų pasirinkimas, reikalingas priimant teisingus sprendimus organizacijoje), CAPI (modelis, naudojamas sėkmingam sprendimų įgyvendinimui), 8 Žingsnių sprendimų priėmimo modelis ir Tarpusavio pasitikėjimo bei Pagarbos koncepcija.

L. Degulienė pristatė kaip AB „Linas“ bendrovėje, pasitelkiant Adizes metodą, yra valdomi pokyčiai, procesai, priimami sprendimai ir kaip komanda yra įdiegusi šią metodologiją. Kolegė dalijosi savo pastebėjimais ir įžvalgomis, diskutavo su klubo narėmis, įtraukdama jas į susirinkimą, kurį vedė pagal tą pačią Adizes metodologiją.

Klubietės turėjo galimybę pažvelgti į vienos didžiausių linų tekstilės gamintojų Lietuvoje ir Baltijos valstybėse organizacijos vidų, pajausti gilias tradicijas, ilgametę darbo patirtį puoselėjančios organizacijos požiūrį į šiomis dienomis vyraujančius darbo santykius, darbuotojų įsitraukimą priimant sprendimus.

Keičiantis kartoms, keičiasi ir darbo santykiai, kadangi didesnis darbuotojų įsitraukimas turi įtakos ne tik veiklos efektyvumui, bet ir įmonių finansiniams rodikliams. „Tai dar vienas užkrečiantis, įdomus gerosios praktikos pavyzdys“ – teigia „Tetas“, UAB personalo specialistė Jurgita Banelienė.

Keisti šrifto dydė