Užverti

Naujai kadencijai išrinkti Panevėžio verslo tarybos vadovai

Panevėžio miesto savivaldybėje vykusiame nuotoliniame Verslo tarybos posėdyje naujai 1 metų kadencijai buvo išrinkti vadovai. Pirmininku tapo AB „Panevėžio stiklas“ vadovas Gintaras Petrauskas, pavaduotoju – Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas, sekretoriumi paskirtas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyriaus vedėjas Jokūbas Leipus.  

Posėdžiu metu buvo diskutuota verslo aplinkos gerinimo, vakcinacijos nuo COVID-19 ligos klausimais, apie jaunimo vasaros užimtumo integraciją į darbo rinką ir kt.

„Verslo plėtrą laikome vienu iš ilgalaikių miesto prioritetų, siekiame nuolat kurti ir gerinti verslui palankią aplinką bei sąlygas. Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymui, šalies savivaldybės įpareigotos nustatyti naują mokestį, kurio tikslas – užtikrinti savivaldybės reikmes atitinkančios infrastruktūros plėtrą. Įmokų dydžių nustatymas turi būti organizuojamas remiantis aiškiais kriterijais, todėl rengdami Tarybos sprendimo projektą dėl naujų infrastruktūros mokesčių tarifų patvirtinimo į diskusiją įtrauksime ir verslo atstovus“, – teigia Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.

Verslo tarybos posėdyje taip pat buvo pristatyti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo metodikos pakeitimo sprendimai. Jie paremti padidintais taršos mokesčiais ir siekiu pagrindinę mokesčio dvinarės įmokos dalį priskirti kintamai daliai bei tuo būdu labiau susieti santykį tarp įmonėse susidarančių atliekų ir apskaičiuojamo mokesčio už jas.

Jaunimo reikalų koordinatorė Toma Karosienė pristatė Savivaldybės organizuojamą jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą. Ja siekiama didinti jaunimo nuo 14 iki 29 metų užimtumą vasaros laikotarpiu (2 mėnesiams) ir skatinti įgyti praktinių įgūdžių įsidarbinant, tuo pačiu paremiant ir smulkųjį bei vidutinį verslą. Vykdant šią programą darbdaviai įdarbinę jaunus žmones gauna darbo vietos išlaikymo kompensaciją. Verslo atstovai palaikė šią iniciatyvą, tačiau atkreipė dėmesį į galimą riziką dėl COVID-19 pandemijos.

Related Posts

Keisti šrifto dydė